Storsatsning i Lund på svåraste cancern hos barn

Nu anslår Barncancerfonden särskilda medel i en riktad satsning på forskning om hjärntumörer och tumörer i nervsystemet hos barn.

Ett stort anslag går till Lund där neurokirurgen Peter Siesjös forskargrupp får finansiering för att under fyra år kartlägga samspelet mellan hjärntumörer och immunförsvaret.

– Väldigt stimulerande! Barncancerfondens stöd är otroligt viktigt för möjligheten att komma vidare, säger Peter Siesjö, som nu kan låta en forskare på heltid ägna sig åt en av de svåraste cancerformerna som drabbar barn.

Ungefär 300 barn och ungdomar insjuknar varje år i cancer i Sverige – i hela världen är siffran 250 000. De vanligaste formerna av barncancer är leukemier och hjärntumörer, cancertyper som tillsammans står för mer än hälften av alla diagnoser.

Bakgrunden till den särskilda satsningen, som sker inom ramen för ett nationellt nätverk, är att framstegen i behandlingen av barntumörer i nervsystemet inte varit lika tydliga som när det gäller barnleukemier.

Det handlar bland annat om hjärntumörer och barncancerformen neuroblastom. Nätverket samordnar nu både grundforskning och mer patientnära forskning för att förbättra överlevnad och livskvalitet för de barn som insjuknar i den här typen av tumörer.

Immunförsvaret fungerar inte särskilt bra när det gäller att bekämpa cancer. Det beror på att cancerceller kan gömma sig för immunceller och att cancerceller också producerar ämnen som dämpar immunförsvaret. Målet är att utveckla behandlingsformer som aktiverar immunförsvaret och samtidigt motverkar de mekanismer som dämpar immunförsvaret.

Peter Siesjös forskargrupp har sedan flera år samlat in material från hjärntumörer hos barn och har nu en bred plattform för att kunna kartlägga immunologiska mekanismer i olika tumörer.

– Trots att hjärntumörer är den näst vanligaste cancerformen hos barn vet vi väldigt lite om immunförsvarets roll i de här tumörerna, säger Peter Siesjö.  För att kunna använda immunbehandling, och även annan behandling av barnhjärntumörer, behöver vi lära oss mer. Vi hoppas att vår forskning på sikt ska leda till möjligheter att skräddarsy nya behandlingar för barn med hjärntumörer.

Att finansiera tjänster på olika nivåer för forskare med särskilt lovande projekt är ett sätt att skapa kraft och kontinuitet i forskningen på barncancerområdet.

– Vi har hunnit långt nu när 80 procent av barnen räddas, men det svåraste arbetet återstår, säger professor Olle Björk, generalsekreterare för Barncancerfonden. Vår vision är att utrota barncancer. Därför är det glädjande att givarnas stöd ger oss möjlighet att satsa extra mycket på forskare som koncentrerat och långsiktigt kan driva det viktiga arbetet vidare.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning.

Ansökningarna inom nätverket bedöms av en särskild forskningsnämnd som leds av professor Håkan Mellstedt vid Karolinska Institutet.

Sedan Barncancerfonden bildades för 30 år sedan har närmare 2 miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.

För mer information, vänligen kontakta:
Marika Cassel, Forskningssamordnare, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 38, E-post: marika.cassel@barncancerfonden.se

Ylva Andersson, PR-chef, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 06, E-post: ylva.andersson@barncancerfonden.se