Fotograf: Trigger

Stor satsning på skolrobotar för barn med cancer

Barncancerfondens pilotprojekt med skolroboten AV1 har fallit väl ut. Roboten gör det möjligt för cancerdrabbade barn att delta i undervisningen även när de inte själva kan vara där. Tack vare ett företagssamarbete är nu 42 robotar på väg ut till landets skolor.

När ett barn behandlas för cancer måste det ofta vara borta från skolan i långa perioder. Tyvärr går det fort att tappa kontakten med både kompisarna och skolarbetet. Forskning visar att klasskompisarna glömmer att en elev är en del av klassen redan efter två veckors frånvaro.

– Skolroboten AV1 fungerar som en förlängning mellan barnet som behandlas för cancer och skolan, så att barnet inte tappar kontakten med vare sig kompisar eller undervisning under vårdtiden. Tack vare en robot är den tomma skolbänken inte längre tom, säger Isabelle Ducellier, generalsekreterare på Barncancerfonden.

AV1 står på bänken i klassrummet och styrs av det sjuka barnet via en surfplatta från sjukhuset eller hemmet, och gör det möjligt för barnet att delta i undervisningen även när de själva inte kan vara där.

Redan idag finns tolv stycken AV1-robotar ute på sjukhusen. Barncancerfonden genomförde i våras ett pilotprojekt som föll väl ut, och nu fortsätter satsningen. Tack vare en check på 1,5 miljoner kronor från byggvaruhuskedjan Bauhaus, en av Barncancerfondens huvudpartners, är nu 42 robotar på väg ut i skolorna via de sex barnonkologiska centrumen i Sverige.

Framåt hoppas Barncancerfonden att AV1 ska kunna möjliggöra även för andra långtidssjuka barn att bibehålla kontakten med skolan, och att det då kommer att vara hemskolan och kommunen som står för finansieringen.

Mer information om AV1 
Film om Rasmus och hans AV1