Foto: Sofia Sabel

Socialdepartementet avsätter ytterligare 10 miljoner till diagnosprojekt för cancerdrabbade barn

Regeringen har den 5 maj beslutat att ge en ytterligare finansiering om 10 miljoner kronor till projektet GMS Barncancer för att säkerställa att alla barn som insjuknar i cancer även fortsättningsvis ska kunna erbjudas helgenomsekvensering.

– Ett otroligt viktigt besked. Det innebär att alla cancerdrabbade barn även under kommande år kan få den möjlighet till en mer individanpassad vård tack vare erbjudande om helgenomsekvensering, säger Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden som finansierat satsningen sedan starten 2019.

2021 erbjöds det första cancerdrabbade barnet helgenomsekvensering via projektet GMS Barncancer. Helgenomsekvensering är en form av gensekvensering som med hög precision identifierar sjukdomsorsakande mutationer, vilket i sin tur kan ge en mer exakt diagnos. Det svenska projektet är unikt i Europa då alla barn får frågan om att delta och idag har över 400 barn helgenomsekvenserats i samband med insjuknande. Den svenska Barntumörbanken lagrar informationen och blodprover från leukemidrabbade började analyseras under 2022.

Beslutet om förnyad finansieringen från Socialdepartementet möjliggör nu att projekt kan fortsätta att erbjuda alla barn helgenomsekvensering även under 2023.

– Att alla barn även framöver kommer att få frågan om deltagande är det som gör det svenska projektet så värdefullt, säger Britt Marie Frost. För det första handlar det om likvärdig vård, att alla barn får en så precis diagnos som möjligt oavsett var i landet man bor, men viktigt är också att vi får en helt unik forskningsresurs när alla tumörer sekvenseras. I andra länder så gör man oftast bara sekvensering vid återfall och då tappar man viktig information, både för behandling och forskning.

Ola Mattsson, Barncancerfondens generalsekreterare är också nöjd med att regeringen tillskjuter medel, men poängterar att det inte är en långsiktig lösning.

– Barncancerfonden har möjliggjort att projektet kunnat starta. Tack vare regeringens stöd har varje drabbat barn kunnat erbjudas helgenomsekvensering och detta kan nu fortsätta. Fortfarande kvarstår utmaningen med att säkra finansieringen långsiktigt.

Det nya stödet från regeringen tillsammans med Barncancerfondens stöd gör att projektet kommer att kunna erbjuda alla barn helgenomsekvensering även fortsättningsvis. Ola Mattsson ser att finns ett stort engagemang för projektet på barncancerklinikerna, men menar att det är viktigt att regionerna också kliver fram och långsiktigt och varaktigt finansierar den här insatsen. Han menar att det är dags för regionerna att börja engagera sig i den långsiktiga driften.

– I grunden handlar det om att införa och möjliggöra precisionsmedicin i svensk hälso- och sjukvård. Något som vi har slagit fast i både i nationella och regionala planer att vi ska göra. Dessutom måste nya metoder ta vid när äldre metoder inte tillför samma värde.

Barncancerfondens stöd till GMS barncancer pågår till och med 2026 och kommer uppgå till 39 miljoner kronor. Utöver det har Barncancerfonden finansierat helgenomsekvensering av tidigare insamlat material via Barntumörbanken.

Socialdepartementet avsatte 8,5 miljoner 2021 samt 7,875 miljoner 2022 och nu ytterligare 10 miljoner till GMS Barncancer.

Regeringens pressmeddelande finns att läsa här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/05/barn-som-insjuknar-i-cancer-ska-fa-en-mer-precis-diagnostik-och-behandling/