​Nya sjuksköterskor inom barnonkologi får nödvändig utbildning av Barncancerfonden

Hösten 2015 innebar kursstart för Barncancerfondens nya utbildning, en fyra dagar lång introduktionsutbildning inom medicinsk barnonkologi för sjuksköterskor som är nya inom barncancervården. Kursens 30 platser var vid det första utbildningstillfället fyllda med sjuksköterskor från samtliga sex barncancercenter i Sverige. Kursen behandlar leukemier, solida tumörer, CNS-tumörer och olika typer av understödjande behandling. Undervisningen utgår till stor del från patientfall.

– Behovet av barnonkologisk kompetens är väldigt stort. De flesta av de sex barncancercentren i Sverige har kämpat för att säkra tillräcklig och kompetent bemanning. Därför har den här utbildningen inrättats för att ge sjuksköterskor som är nya inom barnonkologin en nödvändig introduktion till de barnonkologiska diagnoserna och olika behandlingsprinciper. Kunskap bidrar till en större trygghet vid vård och omhändertagande av barn och ungdomar, säger Barncancerfondens forskningschef Kerstin Sollerbrant.

Röster om utbildningen
De trettio sjuksköterskor från Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg, Umeå och Stockholm som deltog i den första utbildningen sade bland annat såhär efter kursen:

"Jag har fått mycket bra kunskap om olika cancertyper och framförallt om behandlingar. Lärorikt."

"Lärt mig mycket nytt och fått kunskap om var och hur jag kan lära mig ännu mera. Bra intensiv kurs."

"Jag är mycket nöjd med utbildningen. Känner att den gett mig kunskap och redskap som jag saknat innan. Tacksam!"

Även då kursen genomgående har fått 4:or och 5:or (på en skala 1-5) i utvärderingen så finns det utrymme för förbättringar. T.ex. tycker flera deltagande att kursen framöver bör ha fokus även på omvårdnadsfrågor. Barncancerfonden lyssnar på deltagarnas kommentarer och kommer att utveckla kursen vidare.

Nästa kurs för nya sjuksköterskor v.5, 2016
Första veckan i februari genomförs kursen igen och ytterligare ett trettiotal sjuksköterskor får då nödvändig utbildning för att kunna arbeta inom barnonkologin på bästa sätt. Sjuksköterskor som arbetar på barncancercentren prioriteras i intagningen. I mån av plats kommer Barncancerfonden även att ta in sjuksköterskor som arbetar på länssjukhus samt sjuksköterskor som tänker börja arbeta inom barnonkologin. Kursen är ett fyra dagars internat som finansieras av Barncancerfonden. Tjänstledighet och eventuell resa finansieras av sjuksköterskans arbetsgivare.

Barncancerfondens utbildningar
Barncancerfonden är den enda utbildaren för läkare och sjuksköterskor som vill specialisera sig inom barnonkologi.

Förutom den korta utbildningen för nya sjuksköterskor inom barnonkologin så finansierar Barncancerfonden en nationell utbildning för läkare och en mer omfattande sjuksköterskeutbildning. Barncancerfonden delar också ut fortbildningsbidrag till personal som arbetar med barnonkologi, möjliggör praktiktjänstgöring på barnonkologisk avdelning i Sverige eller utomlands samt erbjuder utbildningsdagar på kompetenscentret Ågrenska och nätverksträffar för erfarenhetsutbyte mellan de sex svenska barncancercentren.

På Barncancerfondens webbplats finns information om alla möjligheter till utbildning inom barnonkologi.