Socialminister Annika Strandhäll har skrivit på Freja, Isak och Axels upprop för att säkerställa satsningar på barncancervården. Foto: Hans Kullin

Barncanceröverlevare i upprop för att säkra barncancervården

Med initiativet ”Socialministerns löfte” vill Barncancerfonden och barncanceröverlevarna Axel, Freja och Isak säkra utlovade resurser till barncancervården – oavsett vilket parti som vinner valet den 9 september. Nu bjuder de in socialministern och socialutskottet till möte i Almedalen.

Axel 13 år, Freja 14 år och Isak 25 år, vill tillsammans med Barncancerfonden berätta om de utmaningar som barn med cancer och deras familjer möter. I vintras träffade de socialminister Annika Strandhäll för att utifrån sina erfarenheter berätta vad som behövs för en trygg och säker vårdsituation för barn med cancer, i hela landet. I februari utlovade socialministern sedan en satsning om 500 miljoner kronor per år till cancervården, med en öronmärkt del till den svenska barncancervården.

Nu initierar Axel, Freja och Isak tillsammans med Barncancerfonden ”Socialministerns löfte”, en uppmaning till samtliga riksdagspartier att ställa sig bakom den utlovade satsningen på svensk barncancervård.

– Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. För en trygg och säker barncancervård, med personal som orkar stanna, krävs insatser redan idag. Och för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen i barncancervården måste vi agera på flera fronter. Nu vill vi ta reda på vad riksdagspartierna är villiga att göra, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Svensk barncancervård håller världsklass när det handlar om den medicinska behandlingen, men förutsättningarna att ge ett tryggt omhändertagande finns inte alltid. Barncancerfondens granskning hösten 2017 visade på ett tufft läge. Barncancercentrumen rapporterade då att det saknades totalt 35 sjuksköterskor för en välfungerande vård. Samtidigt upplevde fyra av sex barncancercentrum att de hade svårt att rekrytera personal. Sjuksköterskebristen gör att personalen stressar, vårdplatser inte kan hållas öppna och operationer skjuts upp.

– Trygg vård kan se olika ut för olika personer. Men några saker gäller alltid för ett barn med cancer: vårdpersonalen ska inte sluta på grund av stress eller dåliga arbetsförhållanden och man ska inte behöva oroa sig över att bli flyttad när kroppen värker, säger Freja Löthén, som har haft leukemi och är en av inititativtagarna.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år, och nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av sjukdomen. Behandlingarna är långa och i genomsnitt befinner sig runt 1 000 barn varje år i någon form av cancerbehandling, behandlingar som står på spel när sjukvården saknar rätt resurser.

Socialministerns löfte
I vintras träffade vi Annika Strandhäll för att berätta om våra erfarenheter och prata om framtidens barncancervård. Vi tre har varit sjuka i barncancer och Annika är socialminister. Även om vi har helt olika perspektiv på barncancer förstod vi snabbt att vi har samma mål: Trygg barncancervård i hela Sverige.

Bristen på sjuksköterskor har länge varit ett problem för alla dom som drabbas när ett barn får cancer. Sjukdomen i sig är tung. Därför ska varken vi barn, våra familjer eller vårdpersonalen behöva oroa sig för om det finns resurser eller inte.

Trygg vård kan se olika ut för olika personer. Men några saker gäller alltid för ett barn med cancer: vårdpersonalen ska inte sluta på grund av stress eller dåliga arbetsförhållanden, och man ska inte behöva oroa sig över att flytta till en ny vårdplats när kroppen värker.

Annika Strandhäll och socialdemokraterna har inför höstens val lovat att satsa 500 miljoner kronor per år på cancervården, med en del avsatt till barncancervården. Med dom pengarna kan vi komma närmare en trygg cancervård i hela landet. Nu vill vi se till att satsningen blir av oavsett vem som styr landet efter valet den 9 september.

Vi uppmanar därför alla riksdagspartier att skriva under socialministerns löfte: 500 miljoner kronor per år under nästa mandatperiod till cancervården, med en del avsatt till barncancervården.

- Axel 13 år, Freja 14 år och Isak 25 år
 

Mer information
Läs mer om Axel, Freja och Isaks kamp för en tryggare barncancervård 

Barncancerfondens seminarium i Almedalen
Onsdag 4 juli, klockan 14.00-14.45 på Biostaden Borgen, Hästgatan 24 i Visby