Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Barncancerfonden delar ut rekordsumma till forskning

100 forskningsprojekt får i år dela på närmare 137 miljoner kronor, den största summan någonsin, från Barncancerfonden. Bland projekten finns bland annat forskning inom den nobelprisvinnande immunterapin.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige idag. Tack vare gåvor från privatpersoner och företag kan Barncancerfonden finansiera barncancerforskning och ge forskare det långsiktiga stöd som krävs för att fler barn ska kunna räddas. Nu presenteras de forskningsprojekt som får ta del av årets stora utdelningDet är den största summan i Barncancerfondens historia som delas ut, närmare 137 miljoner kronor till 100 olika projekt.

 Tack vare behandlingar med cytostatika, strålning och kirurgi överlever idag 80 procent av de barn i Sverige som insjuknar. Men för att alla barn ska överleva krävs att vi nu hittar helt nya behandlingar. Vi befinner oss mitt i en medicinsk revolution och genom att bevilja medel till en bredd av olika forskningsprojekt ökar vi chansen att finansiera projekt som kommer leda till något fantastiskt, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Målsökande mördarceller som cancerbehandling
En av forskarna som beviljats finansiering från Barncancerfonden är Angelica Loskog vid Uppsala universitet. Hon tilldelas 2,4 miljoner kronor för att forska vidare om CAR T-cellsterapi. Det är en form av immunterapi, en metod som fick 2018 års nobelpris i medicin, och beskrivs som ett medicinskt genombrott. Barnets egna så kallade T-celler plockas ut ur kroppen och modifieras genom att det sätts ett protein på deras yta, CAR. När cellerna stoppas tillbaka i kroppen förvandlas de till målsökande mördarceller som attackerar cancercellerna. CAR T-metoden har hittills visat sig mest användbar på leukemier, men nu ska Angelica Loskog och hennes team ta fram CAR T-celler som ökar effekten vid behandling av cancerformen lymfom.

– Vårt mål är att ta fram nya, starkare behandlingar med CAR T-celler. Det är viktigt att behandlingssvaren för lymfom blir lika bra som för leukemi. Detta kan även ge lärdomar om hur man får CAR T-celler att fungera för andra vanliga cancerdiagnoser, säger Angelica Loskog.

Lundaprofessor får störst anslag
Allra störst anslag får Bertil Johansson, professor vid Lunds universitet. Han har i 25 år forskat på akuta leukemier hos barn för att förstå hur de uppstår och tilldelas nu 3,75 miljoner kronor över tre år för att fortsätta sina studier.

– Vår övergripande förhoppning är att alla barn och ungdomar med akut leukemi i framtiden ska kunna botas, säger Bertil Johansson.

Nästan varje dag insjuknar ett barn i Sverige i cancer. Så sent som på 70-talet överlevde endast 20 procent av de barn som drabbades. Tack vare framsteg inom forskningen är siffran idag det omvända.

Siffror i korthet
3 gånger om året utlyser Barncancerfonden medel till forskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnder. 
221 pågående
forskningsprojekt finansieras just nu av Barncancerfonden.
2 miljarder kronor har Barncancerfonden delat ut till forskning sedan starten 1982. Det gör Barncancerfonden till den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.

Så fördelas pengarna
Karolinska institutet, 43 364 088 kronor
Lunds universitet, 32 136 316 kronor
Uppsala universitet, 17 600 000 kronor
Göteborgs universitet, 17 170 000 kronor
Övriga, 26 632 696 kronor

På Barncancerfondens hemsida finns längre intervjuer med ett urval av forskarna som beviljats pengar. 

Kontakt med forskarna
Angelica Loskog
angelica.loskog@nxt2b.com

Bertil Johansson
046 2228256
bertil.johansson@med.lu.se