BarncancerAppen – ny informationsväg för barn med cancer och deras anhöriga

Rätt information är av största vikt för familjer med barn som vårdas vid en barnonkologisk avdelning. På barncanceravdelningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna går man nu från en traditionell informationspärm till en lättanvänd app, som fyller ett efterfrågat behov. BarncancerAppen har utvecklats av representanter för barncanceravdelningen tillsammans med Innovationsplatsen och Barncancerfonden.

Med den nya appen har man direkt tillgång till information i samma stund som man behöver den. Det handlar exempelvis om att ha tillgång till aktuella telefonnummer, länkar, rutiner, undersökningar och svar på ofta förekommande frågor som man kanske inte kommer ihåg att ställa vid ett läkarbesök. BarncancerAppen kommer att vara tillgänglig för alla närstående, inte bara för den som har pärmen hos sig. Det gör att personalen på barnonkologen kan nå ut med information till hela familjen på ett snabbt och smidigt sätt. Genom appen finns också möjlighet för barnonkologen att skicka ut push-notiser om extra viktig information.

Barnonkologen kommer själva att hantera applikationen och uppdatera innehållet. Personalen upplever redan att appen medför en förenklad hantering av informationen. Barnskötaren Gunnar Cleve ansvarar för innehållet och kommer att fortsätta arbeta med appen utifrån patienterna och deras familjers behov.

– Att skapa något nytt känns mycket tillfredsställande. Min tanke har varit att ge patienter och patienters föräldrar aktuell information på ett enkelt sätt. Det är betydligt enklare nu när vi övergår till en levande digital informationskanal som en app, säger Gunnar Cleve.

Barncancerfonden har beviljat medel även för fortlöpande utveckling av appen. Efter utvärdering och fintrimning av appen som är kopplad till barncancercentret i Stockholm/Solna hoppas Barncancerfonden att denna kommunikationsväg framöver ska kunna erbjudas på samtliga sex barncancercenter i Sverige. 

För mer information om appen, vänligen kontakta:
Johanna Perwe, Barncancerfondens avdelning för Råd och stöd
E-post: johanna.perwe@barncancerfonden.se
Telefon: 076-824 00 06

Therese Sjöberg, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset
E-post: therese.sjoberg@karolinska.se
Telefon: 072-719 65 58