Regeringen satsar 80 miljoner kronor på barncancervården i 2020 års budget. Bilden är en genrebild. Foto: Nicke Johansson

80 miljoner kronor till barncancervården i regeringens budget 2020

I regeringens budget för hälso- och sjukvården år 2020 öronmärks 80 miljoner kronor till att stärka barncancervården. Det är en ökning med 20 miljoner från årets budget. Ett mycket glädjande besked, menar Barncancerfonden.

 

Totalt satsar regeringen 4,7 miljarder kronor på hälso- och sjukvården 2020. 80 miljoner av dessa öronmärks för arbetet inom barncancervården och uppföljning.

– Vi är jätteglada för det här beskedet. Utöver en stärkt barncancervård generellt välkomnar vi i synnerhet ett ökat fokus på arbetet med uppföljning av barncanceröverlevare och hoppas på en utveckling av det psykosociala stödet för de som drabbas och deras familjer, säger Barncancerfondens generalsekreterare Thorbjörn Larsson. 

Under 2019 fick landets sex barncancercentrum i uppdrag att analysera utvecklingsområden för barncancervården nationellt och regionalt. Utöver utvecklingen av uppföljning och psykosocialt stöd lyfter barncancercentrumen även vikten av att barncancervården skapar nya former av nationell samverkan för att säkerställa en jämlik vård runt om i landet, bland annat för finansieringen av nya läkemedel. Hela rapporten finns att läsa här

 

Om barncancer

  • Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige.
  • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp.
  • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer. 
  • Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.