Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg

25 miljoner kronor till Göteborgs universitet för barncancerforskning

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning och stödjer projekt som går från basal grundforskning, via klinisk patientnära forskning till forskning som följer upp hur överlevarna av barncancer har det, både fysiskt och psykiskt. Göteborgs universitet är den tredje näst största mottagaren när Barncancerfonden delar ut medel till forskning 2022.

Barncancerfonden delar i december ut 140 miljoner kronor till barncancerforskning. 25 av dessa går till Göteborgs universitet och kommer bland annat bidra till studier om behandling av akut myeloisk leukemi, framtagande av modellsystem för att identifiera framtidens bättre behandling av neuroblastom samt hur man via blodanalyser kan förbättrad behandlingsövervakning av barnsarkom.

– Vi har sett stora framgångar i behandlingar av flera diagnoser under de senare åren men det finns fortfarande många viktiga områden där vi behöver mer forskning. Det handlar om att kunna sätta mer exakta diagnoser, ta fram bättre och mer målinriktade behandlingar men också hur omvårdnaden av barnen kan bli bättre under de oftast tuffa cancerbehandlingarna, säger Britt-Marie Frost, forskningschef på Barncancerfonden.

Tack vare ny kunskap och nya tekniker kan allt fler barn få mer skräddarsydd behandling, så kallad precisionsmedicin.

– Helgenomsekvenseringen som vi just nu inför inom barnonkologin hoppas vi mycket på, både ur ett forsknings- och behandlingsperspektiv. Sekvenseringen ökar också upp för fler internationella samarbeten då vi har etablerade biobanker och populationsbaserade register, säger Britt-Marie Frost.

De fyra högst rankade projekten på Göteborgs universitet är:

  • Molekylära och epidemiologiska studier av prognostiska och etiologiska faktorer vid barncancer, Ann Nordgren, Molekylär medicin och kirurgi, Göteborgs universitet
  • Benmärgens innehåll under behandling av akut myeloisk leukemi. Linda Fogelstrand, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • ALK positive neuroblastom: Använd modellsystem för att identifiera framtidens terapeutiska möjlighet. Ruth Palmer, Institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet
  • Förbättrad behandlingsövervakning av barnsarkom via blodanalyser. Anders Ståhlberg, Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning, Göteborgs Universitet