Roschiers engagemang gör skillnad!

Sedan 2014 har advokatbyrån Roschier varit en av Barncancerfonden Stockholm Gotlands största samarbetsparters. Samarbetet har utvecklats under åren och idag består Roschiers engagemang bland annat av en årlig julfest på avdelning Barn 12 på Nya Karolinska i Solna och sponsring av Supersnöret.

Redan 2014 visade Roschier ett stort engagemang för Barncancerfonden Stockholm Gotland och våra drabbade barn och familjer. Det engagemanget har utvecklats och förstärkts under åren och har idag resulterat i flera olika aktiviteter.

Roschiers stöd att bekosta Supersnöret är av stor vikt och möjliggör att alla barn i vår region får möjlighet att skapa sitt eget unika Supersnöre. Pärla för pärla skapar barnen sina egna SuperSnören. Olika pärlor symboliserar olika delar i behandlingen; till exempel en pärla för att sova på sjukhuset, en för röntgen, en för strålbehandling och så vidare. När behandlingen är färdig bildar Supersnöret en minnessak som kan göra det lättare att bearbeta vad man gått igenom och hjälper barnen att förstå och även berätta för andra om sina erfarenheter.

En annan ovärderlig aktivitet som Roschier genomför är den årliga julfesten på avdelning Barn 12 på Nya Karolinska i Solna. Under en kväll i december bjuds alla inneliggande familjer på ett julfirande för att ladda upp inför julafton. Så även under 2021, när Roschier bjöd på god mat, julpyntade avdelningen och ordnade så att tomten kom och delade ut julklappar. Det blev en mycket fin kväll som de inneliggande familjerna fick ta del av.

Marcus Hedén, delägare på Roschier med ansvar för socialt ansvarstagande, lyfter vikten av samarbetet:
”Vi är väldigt glada och tacksamma att få vara med och stödja Barncancerfonden Stockholm Gotlands verksamhet”, säger Marcus Hedén. ”Etik är en av våra grundläggande värderingar och som advokatbyrå har vi en viktig uppgift i att ge tillbaka till samhället genom att stötta utvalda organisationer så att de kan fortsätta sitt viktiga arbete med att hjälpa andra. Barns och ungdomars hälsa och utveckling ligger oss varmt om hjärtat och framförallt i juletider känns det extra givande att få sprida ljus och glädje till barn och deras familjer genom att möjliggöra julklappsutdelning och julfirande. Det är en tradition som vi värnar om.”

Även Emelie Carestam, föreningskoordinator på Barncancerfonden Stockholm Gotland, som ansvarar för företagssamarbeten lyfter vikten av vårt långvariga partnerskap med Roschier:
”Att kunna arbeta långsiktigt är väldigt viktigt för föreningen. Det innebär att vi kan säkerställa nivån av vår verksamhet och kan erbjuda våra barn och familjer bästa möjliga stöd.

Roschiers vilja att stötta föreningen har inte bara uppmärksammats genom finansiering av det som nämnts ovan, utan även vid de tillfällen då vi uttryckt en önskan om stöd i olika frågor. Det kan exempelvis handla om stöd under årsmöten, finansiering vid större aktiviteter och tillgång till lokaler vid företagsfrukostar. Varje gång vi behöver har Roschier varit där och ställt upp. Det är vi väldigt tacksamma för och vi ser fram emot ett fortsatt långt och välfungerande samarbete.”