Samverkans- och påverkansarbete

Föreningen är aktivt representerad i olika typer av viktiga fokusgrupper och deltar i samverkansmöten arrangerade av olika vårdorganisationer.

De allra flesta av våra medlemmar har själva upplevt att få ett cancerbesked, oavsett som barn eller som anhöriga. Med vår samlade kunskap kan vi hjälpa de drabbade och med vår kompetens kan vi påverka och förändra vården, både regionalt och nationellt, för alla som drabbas. Föreningen har representanter som deltar i viktiga fokusgrupper och samverkansmöten arrangerade av olika vårdorganisationer. Vi arbetar dessutom helt ideellt och är oberoende.

Genom att delta i de olika grupperna och mötena kan vi, som vet hur det verkligen är att drabbas av barncancer, vara med och påverka hela vårdkedjan till det bättre. Det gäller alltifrån stöd till den insjuknade och familjen, utveckling av behandling och behandlingsmiljöer, bemötande, utbildningsstöd, habilitering och rehabilitering.

Till dessa grupper hör:

ICCCPO – International Confederation of Childhood Cancer Parent Organizations 

RCC – Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

Patient och Närståenderådet