Om föreningen

Barncancerfonden Stockholm Gotlands uppgift är att informera och ge stöd till de som drabbas av barncancer och att bedriva påverkansarbete för att hela tiden säkerställa den bästa vården och de bästa möjligheterna för barnen.

Idag:

Föreningens verksamhet drivs enligt väl planerade och riktade insatser:

  • Omfattande familjekontakt och trivselverksamhet på sjukhusen.
  • Familjeaktiviteter och evenemang utanför sjukhusen.
  • Stödgrupper, t ex ungdomsgrupp, syskonstöd och stöd till de som förlorat sitt barn.
  • Informationsarbete gentemot skolor och andra instanser som familjerna kommer i kontakt med.
  • Påverkansarbete genom att delta i olika fokusgrupper och samverkansmöten arrangerade av olika vårdorganisationer.
  • Manifestationer och insamlingar, både till egen verksamhet samt till forskning genom att samarbeta med Barncancerfonden.

Då:

Barncancerföreningen startades 1979 av föräldrar till barn med cancer. Upprinnelsen till föreningens bildande var att Barnonkologen på Karolinska Sjukhuset skulle stängas och barnen placeras ut på andra barnavdelningar på sjukhuset. Tack vare den nystartade föreningens intensiva arbete blev Barnonkologen kvar på Karolinska.

Det arbete som påbörjades då fortsätter vi än idag – vi kämpar för patienterna, nämligen barnen men även deras föräldrar, för att de ska få ha det så bra det bara går i en situation som är obegripligt tung och svår att befinna sig i.

Det var därför föreningen startades och det är det viktiga arbete som vi fortsätter att bedriva än idag.

Idag finns det sex föreningar i Sverige, indelade i olika geografiska områden. Till Stockholmsföreningen tillhör förutom Stockholm med omnejd även Gotland. De sex föreningarna arbetar tillsammans i vissa frågor och har en gemensam fond, Barncancerfonden. Genom fonden stöder vi forskningen kring barncancer i Sverige. På så sätt bidrar föreningarna till att fler barn kan botas från cancer.