På sjukhusen

I Sverige finns sex barnonkologiska centrum. Stockholmsregionen och Gotland tillhör Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.