Konsultsjuksköterskor

Konsultsjuksköterskornas roll är att vara barnets/ungdomens och familjens kontaktperson på sjukhuset under vårdtiden samt efter avslutad behandling/vårdtid, för att ge kontinuitet och stöd till hela familjen.

Vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus på NKS finns två konsultsjuksköterskor, en med inriktning mot barn med barncancer och en med inriktning specifikt mot barn med hjärntumör.

Kontakt

Annica Filander / Ulrika Persson
Konsultsjuksköterska för barn med barncancer
Telefon: 08-51 770 152 / 08-51 772 522
E-post: annica.filander@sll.se, ulrika.l.persson@sll.se

Elisabeth Björn / Marie Johansson
Konsultsjuksköterska för barn med hjärntumör
Telefon: 08-517 776 38
E-post: elisabeth.bjorn@sll.se