Hjärnteamet Barn för barn och unga

Hjärnteamet Barn vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm arbetar med rådgivning, stöd och behandling till barn och unga med förvärvad hjärnskada som har drabbats av varaktiga funktionsnedsättningar, t ex efter en hjärntumör.

Inom Habilitering & Hälsa finns 15 habiliteringscenter för barn. Hjärnteamet Barn är ett av dessa och ger råd och stöd till barn med förvärvad hjärnskada och varaktig kognitiv funktionsnedsättning i åldern 2-17 år som bor i Stockholms län.

Kontakt

Adress: Olivecronas väg 7, 3 tr
Telefonnummer: 08-123 351 01
E-post: hjarnteamet.slso@regionstockholm.se

Vad kan Hjärnteamet Barn erbjuda?

  • Kartläggning av behov och önskemål
  • Habiliterinsplan
  • Kontakt med skola och landsting
  • Olika insatser som råd och stöd, behandling, konsultation
  • Bidra med kunskap till personer i barnets närmiljö
  • Individuellt stöd eller i form av gruppverksamhet.
  • Ingen remiss krävs
  • Insatserna är kostnadsfria
  • Stöd erbjuds även stöd till närstående.

Samverkan

Hjärnteamet Barn samverkar bland annat med förskola, skola, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), kommunens handläggare samt landstingets hälso- och sjukvård för barn.

Upptagningsområdet är hela Stockholms län och lokalerna finns på Rosenlunds sjukhus i Stockholm.

Webbplats: http://habilitering.se/hjarnskadecenter/hjarnteamet-barn

Danderyds rehabiliteringsteam för unga vuxna

Hjärnskadecenter arbetar med rådgivning, stöd och behandling till barn och unga med förvärvad hjärnskada som har drabbats av varaktiga funktionsnedsättningar, t ex efter en hjärntumör.

Läs mer om Danderyds rehabiliteringsteam för unga vuxna

Hjärntumörsgruppen

Vi är några föräldrar till barn som haft hjärntumör som gått ihop för att nätverka och träffas för stöd och samvaro.

Läs mer om Hjärntumörsgruppen