Hemsjukhusen

I Sverige finns sex barnonkologiska centrum. Stockholmsregionen och Gotland tillhör Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna.

Alla barn som drabbas får sin cancerdiagnos på ett av landets barnonkologiska centrum. Därifrån leds behandlingarna mot barncancersjukdomen, vare sig barnet behandlas på centrumet eller på ett hemsjukhus.

Fördelarna med behandling på hemsjukhusen är bland andra att det är nära hem när behandlingen är avslutad, föräldrar kan turas om att vara med det sjuka barnet och syskon har möjlighet att vara med på sjukhuset på ett helt annat sätt.

Barncancerwebben

På Barncancerwebben finns praktisk information och kontaktuppgifter till sjukhuset som alltid är uppdaterad. Webbplatsen är till för familjer och anhöriga som drabbats av barncancer.

Här hittar du Barncancerwebben