Danderyds rehabiliteringsteam för unga vuxna

Danderyds rehabiliteringsteam för unga vuxna vänder sig till ungdomar i åldrarna 18-25 år.

De tar emot personer som är 18–25 år, och som har en förvärvad hjärnskada som lett till särskilda behov av stöd- och rehabiliteringsinsatser med inriktning på anpassning till vuxenlivet. Målsättningen är att rehabiliteringen ska bidra till ett självständigt liv som inkluderar arbete och/eller studier.

Läs mer på Danderyds sjukhus webbsida.