syskon-720x405.jpg

Syskonstödjare

För att tillgodose syskonens behov när ett barn får ett cancerbesked har vi en syskonstödjare som finansieras av Barncancerfonden.

Syskonstödjaren är en resursperson för syskonen till det sjuka barnet och ingår i nätverket runt familjen, både under och vid behov även en tid efter behandlingen. En stor del av att vara syskonstödjare handlar om att finnas där, ge stöd och lyssna. Syskonstödjaren gör vanliga saker med syskonen när mamma och pappa behöver lägga mycket tid på det sjuka barnet.

Våra syskonstödjare heter Maria Lints (Solna), Katarina Johansson (Huddinge) och Kerstin Ivéus (Lilla Erstagården) och de finns till för drabbade syskon. Alla träffar syskon både individuellt och i grupp.

 

Kontakt

Barn 12 Nya Karolinska Solna 
Maria Lints
E-post: maria.lints@regionstockholm.se
Telefon: 0762-04 57 14

Barnhematologen avd. K86-88 Huddinge
Katarina Johansson
E-post: katarina.ei.johansson@sll.se
Telefon: 0707-22 84 11

Lilla Erstagården
Kerstin Ivéus
E-post: kerstin.iveus@erstadiakoni.se
Telefon: 0735-15 71 90