Syskonstödjare

För att tillgodose syskonens behov när ett barn får ett cancerbesked har vi en syskonstödjare som finansieras av Barncancerfonden.

Syskonstödjaren är en resursperson för syskonen till det sjuka barnet och ingår i nätverket runt familjen, både under och vid behov även en tid efter behandlingen. En stor del av att vara syskonstödjare handlar om att finnas där, ge stöd och lyssna. Syskonstödjaren gör vanliga saker med syskonen när mamma och pappa behöver lägga mycket tid på det sjuka barnet.

Våra syskonstödjare heter Maria Lints (Solna), Evelyn Zamora (Solna) och Katarina Johansson (Lilla Erstagården) och de finns till för drabbade syskon. Alla träffar syskon både individuellt och i grupp.

Kontakt

Barn 12, Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Maria Lints
E-post: maria.lints@regionstockholm.se
Telefon: 076-204 57 14

Evelyn Zamora
E-post: evelyn.zamora@regionstockholm.se
Telefon: 070-253 18 95

Lilla Erstagården
Katarina Johansson
E-post: katarina.ei.johansson@sll.se
Telefon: 0707-22 84 11