flicka_farg_wide.jpg

Bli medlem

För att kunna fortsätta bedriva en bra och fungerande verksamhet behöver vi våra medlemmar! Oavsett om du själv är drabbad, du har en släkting eller vän som är det, så är du välkommen som medlem i vår förening.

Anmäl ert medlemskap i anmälningsformuläret. Varje familj har ett medlemskap som är kopplat till bostadsadressen. Har det drabbade barnets vårdnadshavare olika adresser tecknar varje vårdnadshavare ett familjemedlemskap.

Som medlem får du föreningens nyhetsbrev och blir inbjuden till aktiviteter samt övriga arrangemang som dyker upp under året.

Medlemsavgiften är 200 kronor per år som betalas in via vårt bankgiro 900-2908. Märk betalningen med namn och efternamn efter att medlemsskapet har gått igenom så återkommer vi med en bekräftelse.

Medlemskategorier

A-medlem: Familj eller person med barn under behandling plus 24 månader samt förälder/familjer som förlorat sitt barn för mindre än 24 månader sedan.

B-medlem: Familj eller person med barn som avslutat sin behandling och förälder/familj som mist efter 24 månader och för all framtid. Barncanceröverlevare som flyttat till egen bostadsadress.

C-medlem:  Kallar vi även stöd – eller närstående medlem och kan tecknas per person eller per familj. Till denna medlemskategori tillhör syskon till drabbade som har flyttat hemifrån; far -och morföräldrar; särbo till barncancerdrabbad förälder; sambo till barncanceröverlevare samt andra närstående.

Kategorin är även för dig som inte har egen direkt koppling till barncancer men vill stödja vår verksamhet på något sätt, tex som volontär.

Medlem i annan barncancerförening räknas som C-medlem vid ansökan till aktivitet eller annan stödverksamhet.

Medlemskap

Jag har läst och godkänt integritetspolicyn

Tack!  Nu kan du trycka på skickaknappen. Obs! Du skall då komma till en tacksida samt få en bekräftelse till den e-post du angivit. Annars har inte anmälan inte gått fram. Scrolla ner på sidan för att se om någon uppgift fattas och försök igen.