Bli medlem

För att kunna fortsätta bedriva en bra och fungerande verksamhet behöver vi våra medlemmar! Oavsett om du själv är drabbad, du har en släkting eller vän som är det, så är du välkommen som medlem i vår förening.

Anmäl ert medlemskap i anmälningsformuläret. Varje familj har ett medlemskap som är kopplat till bostadsadressen. Har det drabbade barnets vårdnadshavare olika adresser tecknar varje vårdnadshavare ett familjemedlemskap.

Som medlem får du föreningens nyhetsbrev och blir inbjuden till aktiviteter samt övriga arrangemang som dyker upp under året.

Medlemsavgiften är 200 kronor per år som betalas in via vårt bankgiro 900-2908. Märk betalningen med namn och efternamn efter att medlemsskapet har gått igenom så återkommer vi med en bekräftelse.

Medlemskategorier

Medlem: Familj eller person med barn under behandling, förälder/familj som förlorat sitt barn samt barncanceröverlevare som flyttat till egen bostadsadress. 

Stödmedlem:  Stöd- eller närstående medlem kan tecknas per person eller per familj. Till denna medlemskategori tillhör syskon till drabbade som har flyttat hemifrån; far -och morföräldrar; särbo till barncancerdrabbad förälder; sambo till barncanceröverlevare samt andra närstående.

Kategorin är även för dig som inte har egen direkt koppling till barncancer men vill stödja vår verksamhet på något sätt, tex som volontär.

Medlem i annan barncancerförening räknas som stöd-medlem vid ansökan till aktivitet eller annan stödverksamhet.

Medlemskap

Jag har läst och godkänt integritetspolicyn
Jag har tagit del av Barncancerfondens policy för barns rättigheter

Tack!  Nu kan du trycka på skickaknappen. Obs! Du skall då komma till en tacksida samt få en bekräftelse till den e-post du angivit. Annars har inte anmälan inte gått fram. Scrolla ner på sidan för att se om någon uppgift fattas och försök igen.