Stödgrupper

Det ska finnas en stödgrupp för dig! Arbetet i Barncancerfonden Stockholm Gotland bedrivs till stor del i stödgrupper med olika ansvarsområden.

För att skapa mötesplatser där drabbade kan få träffa andra med likvärdiga erfarenheter bjuder föreningens stödgrupper in till träffar och resor.

All verksamhet planeras och genomförs av ideellt engagerade medlemmar som oftast har egen erfarenhet av barncancer. Se aktuella aktiviteter och inbjudningar i vårt kalendarium.

Vill du vara med och hjälpa till?

Kontakta föreningens kansli eller vänd dig direkt till den stödgrupp som intresserar dig.

Välkommen!

 

Stödgruppernas arbetsform:

De sex barncancerföreningarna har gemensamt beslutat om vilka stöd som skall finnas nationellt. Arbetsformen bygger på att samtliga stödgrupper träffas gemensamt vid ett Stormöte som sammankallas årligen. Där emellan träffas respektive stödgrupp vid 1-2 mellanliggande gruppmöten om behov finns.