Stödgrupper

Arbetet i Barncancerfonden Stockholm Gotland bedrivs till stor del i stödgrupper med olika ansvarsområden. Vi strävar efter att möta våra medlemmars behov och på så sätt erbjuda olika typer av stödgrupper.

För att skapa mötesplatser där drabbade kan få träffa andra med likvärdiga erfarenheter bjuder föreningens stödgrupper in till träffar och resor.

All verksamhet planeras och genomförs av ideellt engagerade medlemmar som oftast har egen erfarenhet av barncancer. Se aktuella aktiviteter och inbjudningar i vårt kalendarium.

Vill du vara med och hjälpa till?

Kontakta föreningens kansli eller vänd dig direkt till den stödgrupp som intresserar dig.

Välkommen!

Våra stödgrupper