Familjekontakt

Familjekontakt är den grupp i föreningen som möter och stödjer de drabbade direkt på sjukhuset och som är med och anordnar våra familjedagar. En otroligt viktig grupp som gör sjukhusvistelsen lite ljusare!

Familjekontaktgruppen är de som möter de drabbade familjerna först – direkt på avdelningen. Där anordnar vi föräldraträffar med fika och matkvällar för de inlagda familjerna. Vi är uppe på avdelning Barn12 minst en kväll varannan vecka och det viktigaste syftet med dessa kvällar är att försöka vara ett litet andningshål i tillvaron för de sjuka barnens föräldrar. Lyssna och stödja och i den mån vi kan också svara på frågor.

Vi har roligt tillsammans och genom vårt arbete får vi en chans att medverka till att ge barn med cancer och deras familjer en så bra tillvaro som det är möjligt i den svåra situation de befinner sig i.

Om du tycker att familjekontakts verksamhet är något du skulle vilja vara med i så blir vi väldigt glada. Vi vet att det vi gör fyller en viktig funktion för de drabbade barnen och deras familjer. Men för att kunna bli ännu bättre så behöver vi bli fler.

För att vara med i Familjekontakt och för att besöka sjukhuset vill vi att du är väl bekant med barncancervården. 

Kontakt

Sammankallande är Niina Hyvättinen.
E-post: niina.hyvattinen@gmail.com