Patientrådet

Patientperspektivet efterfrågas allt mer i vården. Bland medlemmarna i föreningen finns viktiga erfarenheter. Tillsammans kan vi förbättra för de som drabbas av barncancer.

Föreningens arbete de senaste åren har resulterat i en bred debatt och konkreta förändringar - men vi behöver göra mer. Vården efterfrågar allt oftare patientperspektivet för att utvecklas. De vänder sig till oss för input. Här har vi med barncancererfarenhet mycket att bidra med för att förbättra för de som drabbas i morgon. Föreningens arbete de senaste åren har resulterat i en bred debatt, och konkreta förändringar - men vi behöver göra mer.

Du som vill engagera dig och delta i diskussioner om vårdfrågor - hör av dig! Det gäller allt från specifika diagnoser till rehabilitering och psykosocialt stöd. Uppdraget kräver ett stort mått av självständighet.

Är du intresserad av patientrådets arbete kan du kontakta: stockholm@barncancerfonden.se