Volontär

Föreningsarbete är roligt och lärorikt och bygger på engagemang. För att kunna fortsätta vårt viktiga arbete behöver vi fler engagerade som är villiga att ansvara för aktiviteter och projekt, ensamma eller tillsammans i grupp.

I Barncancerfonden Stockholm Gotland arbetar vi  ideellt och tillsammans med många typer av aktiviteter och projekt. Det finns alltid något att göra för våra medlemmar som ju främst är cancerdrabbade barn och familjer och det vi gör brukar uppskattas mycket.

Att ansvara för aktiviteter kan innebära allt från att vara kontaktperson till att informera, planera och organisera, vara på plats, hämta och lämna bössor, fotografera, uppdatera styrelsen och informatören.

I vår förening finns också stora möjligheter att hitta på och genomföra egna aktiviteter.

Kontakta oss om intresse finns: stockholm@barncancerfonden.se