Delta i studie - internetbaserat självhjälpsprogram

Är du förälder till ett barn som avslutat en behandling mot cancer? Behöver du stöd för att må bättre?

Varje dag får föräldrar till ett barn i Sverige beskedet att deras barn har fått cancer. När ens barn är sjukt kan det vara som att livet satts på paus och efter att behandlingen avslutats behöver många föräldrar stöd för att må bättre igen.

Nu genomför U-Care vid Uppsala universitet ett forskningsprojekt inom vilket föräldrar får använda ett internetbaserat självhjälpsprogram. Programmet har utvecklats tillsammans med föräldrar till barn som haft cancer. I projektet undersöks om föräldrar önskar använda programmet och upplever det som hjälpsamt. Huvudansvarig forskare är professor Louise von Essen och projektet stöds av Cancerfonden, Vetenskapsrådet och Barncancerfonden.

Om du är intresserad av att delta eller vill veta mer, besök:

www.u-care.se/Engage

Skicka e-post till: foraldrar@kbh.uu.se

Eller ring: 018-471 65 77

Du anmäler dig till projektet via www.u-care.se/Engage med hjälp av följande rekryteringskod: [BCFO1]