hopp_1440x810_webb.jpg

Att leva med barncancer

Mitt uppe i all oro för det sjuka barnet så är det också praktiska saker som måste ordnas. Hur hanteras skola och förskola, vilka försäkringar gäller och vad händer efter avslutad behandling? Här finns information som kan vara bra för alla berörda under sjukdomstiden.

Att få beskedet att ens barn insjuknat i en barncancersjukdom innebär drastiska förändringar i tillvaron. Under de olika faserna – från diagnos till efter avslutad behandling – uppkommer olika situationer att anpassa sig till.

Cancer är ett laddat ord. Det väcker ofta mycket ångest och starka känslor. Men reaktionerna vid beskedet att ens barn har fått cancer kan vara mycket olika. I en del fall har barnets cancer föregåtts av en längre tids symptom. Andra gånger blir barnet plötsligt akut sjukt och läggs in direkt. Då är det ofta dramatiskt med liten tid för förberedelse för barnet självt och för familjen.

Den första informationen om barnets sjukdom är oerhört viktig och för många kan det vara svårt att ta till sig all information. Då finns det konsultsjuksköterskor på varje Barncancercentra som Barncancerfonden finansierar. Deras främsta uppgift är att vara ett stöd för familjen. Dessutom finns också psykolog- och kuratorshjälp att få på sjukhuset.

Barncancerföreningar ger stöd

Det finns sex barncancerföreningar runt om i landet, vars medlemmar ofta har liknande erfarenheter. Genom dem kan du få både information och stöd.

lokal-icon_black.png

Få stöd i din närhet

Barncancerfondens lokala föreningar skapar ljusglimtar och ger stöd när det behövs som mest.

Hitta din förening