Olika journalsystem ökar risk för fel vård

Risken för att patienter ska få fel vård ökar med olika journalsystem. – Sjukvården borde ha ett gemensamt journalsystem som är åtkomligt i hela Sverige, säger Marianne Jarfelt som är ansvarig läkare på uppföljningsmottagningen vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Om exempelvis en 40-åring besöker en vårdcentral för problem med hjärtat, är det lång  ifrån säkert att distriktsläkare på sin bildskärm kan se att patienten har vårdats för cancer i barndomen. Detta trots att en sådan information kan vara väsentlig för att läkaren ska kunna göra en korrekt bedömning av hur allvarligt ett tillstånd är och
vilken behandling som bör sättas in.

– Det är därför viktigt att patienterna själva är välinformerade om vilken behandling de har fått. Tyvärr är det många som inte är det, säger Cecilia Petersen som är ansvarig för uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer i Stockholm.

Vad händer om patienten har flyttat till en annan del av Sverige?

– Då är det ännu svårare att komma åt journalen. Det finns inget nationellt gemensamt journalsystem i Sverige. När vården började med elektroniska journaler borde man ha kommit överens om ett gemensamt system som är åtkomligt i hela Sverige. Att man inte gjorde det var ett stort misstag och ett mycket dåligt beslut.

I samband med att en barncancerpatient fyller 18 år, och ska lämna barncancercentrumet, ska hen få ett så kallat ”survivorship passport” där cancerbehandlingen sammanfattas. Samma sak ska ske i samband med besök på en uppföljningsmottagning några år senare.

Sammanfattningen är dock inte i digitalt format, utan i pappersform.

– Om patienten tillhör en vårdcentral brukar vi skicka sammanfattningen dit så att den finns även där. Men med tanke på att människor flyttar runt vore det bästa om det fanns en digital version som patienten enkelt kunde visa fram för sin doktor. Det är bökigt med papper, säger Marianne Jarfelt som är ansvarig läkare på uppföljningsmottagningen vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

– Vi borde också ha ett gemensamt digitalt journalsystem för sjukvården i Sverige som det går att komma åt över hela landet. Det skulle både underlätta och förbättra vården. Nu har alla regioner sina egna journalsystem, som dessutom inte är åtkomliga utanför den enskilda regionen. Ibland går det inte ens att komma åt alla journaluppgifter inom samma region. Primärvård och sjukhus har ofta olika system, precis som privata aktörer.