Möt clownerna på Barncancercentrum

När en sjukhusclown kommer på besök öppnas en ny värld för det cancersjuka barnet och dess familj. En värld där sjukdomen inte är i centrum.

Barncancerfonden Västra föreningen bidrar årligen till Clownklinikens verksamhet genom att finansierar ett clownteams besök i veckan på Barncancercentrum samt ett par besök per termin på de lokala sjukhusen i Västra Sverige.

Läs mer om Clownverksamheten här

Varmt tack till alla bidragsgivare som gör detta möjligt!