Stöd i din närhet

För att skapa mötesplatser där drabbade kan få träffa andra med likvärdiga erfarenheter bjuder föreningens stödgrupper in till träffar och resor. Föreningen besöker även sjukhusen i regionen regelbundet och bjuder då in till samtal och fika.

All verksamhet planeras och genomförs av ideellt engagerade medlemmar som oftast har egen erfarenhet av barncancer. Se aktuella aktiviteter och inbjudningar i vårt kalendarium.

Vill du vara med och hjälpa till?

Klicka här för att se vilka uppdrag vi behöver hjälp med.

Du kan också kontakta föreningens kansli eller vänd dig direkt till den stödgrupp som intresserar dig.