Stödgrupper

Barncancerfonden Västra omfattar ett stort område. Lokala grupper har därför bildats runt hemsjukhusen i Göteborg, Borås, Jönköping, Skövde, NÄL, Karlstad och Halmstad för att medlemmarna skall kunna träffas och stötta varandra.

I vår förening finns lokala familjekontaktgrupper representerade vid varje hemsjukhus, vars uppgift är att stödja drabbade familjer och att stärka kontakterna mellan medlemsfamiljerna som har eller har haft ett cancersjukt barn. Målsättningen är att anordna aktiviteter för de cancersjuka barnen/ungdomarna och deras familjer.

Familjekontaktgrupperna anordnar fikastunder, utflykter och andra aktiviteter. Så om du är intresserad att ta kontakt eller vill delta i något av det som anordnas är du välkommen att kontakta våra lokala grupper.

Inom Barncancerfonden Västra har vi följande aktiva grupper: