Visommist

När det svåraste händer – ett barn dör av sin sjukdom.

Familjens situation förändras på många sätt, och alla som stått barnet nära, behöver stöd på olika sätt för att gå vidare.

Då finns det möjlighet att få stöd i Vi-som-mist-grupper.  Att träffas i grupp och tillsammans gå igenom sina upplevelser, kan vara en hjälp i sorgearbetet.  Det kan ge trygghet att inte vara ensam i en omöjlig livssituation och möten med andra som delar samma erfarenhet kan ge styrka att våga se framåt.

De flesta grupperna består av föräldrar, med eller utan syskon till barnet. Gruppträffarna ser olika ut, en del med övernattning och andra över en dag. Det blir som gruppen önskar ha det. Det kostar ingenting att delta i en vi-som-mist- grupp. Medlemskap i föreningen är det enda kravet.

Vill du veta mer om dessa grupper, eller anmäla deltagande, kontakta:

Sammankallande Gunilla Olander  skicka e-post till Gunilla

Kristina Liss-Daniels skicka e-post till Kristina 

Utöver föräldragrupper finns det även en anhöriggrupp för dem som stått barnet nära, som t ex far- och morföräldrar. 
Ledare för den gruppen är Gudrun Karlssonskicka e-post till Gudrun

Önskar du en fadderfamilj, någon att prata med utan att gå i grupp?

I såfall kan du kontakta Ashia  Yussuph  skicka e-post till Ashia

Det finns även syskonträffar för barn och ungdomar som mist en syster eller bror. Se kalendariet.

Övriga gruppledare och medverkande i Visommist – verksamheten.

Petra Ambjörnsson skicka e-post till Petra

Monica Bohlin  skicka e-post till Monica

Birgitta Svensson   skicka e-post till Birgitta

Kristina Stener  skicka e-post till Kristina