Ungdoms & syskongruppen

Ungdoms & syskongruppens uppgift är att erbjuda de som har eller har haft någon form av cancer eller tumörsjukdom, att träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter och kunna utveckla ett kontaktnät även utanför träffarna. Verksamheten omfatta även syskon till drabbade och de som mist ett syskon.

Vi planerar aktiviteterna ihop med personal från Barncancercentrum.

Kontakt

Kontaka gruppen via föreningens kansli:

E-post vastra@barncancerfonden.se