Bli medlem

Alla är välkomna som medlemmar hos oss. Ditt medlemskap bidrar till verksamheten. Som drabbad familj får du även ta del av vårt utbud av stöd och aktiviteter.

Anmäl ert medlemskap i anmälningsformuläret. Varje familj har ett medlemskap som är kopplat till bostadsadressen. Har det drabbade barnets vårdnadshavare olika adresser tecknar varje vårdnadshavare ett familjemedlemskap.

Vi är måna om din integritet och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679). Läs vår policy kring hantering av personuppgifter här.

Medlem - Familj

Familjer som har eller har haft ett sjukt barn och är bosatta på samma adress. Medlemskapet registreras på vårdnadshavares namn. Medlemsavgiften är 200 kronor per år. Första året är kostnadsfritt.

Medlem - Ung vuxen

Drabbade unga vuxna som flyttat hemifrån kan registrera sig som enskilda medlem. Meddela kansliet när ni fyller 25 år då medlemskapet övergår till ett familjemedlemskap. Medlemsavgiften är 100 kronor.

Medlem - Stöd 

Mor och farförädrar, släktingar och vänner till drabbade familjer. Syskon till drabbade som flyttat hemifrån. Stödmedlemskap är även för dig som inte har egen koppling till barncancer och vill stödja vår verksamhet. Medlemsavgiften är 200 kronor per år och betalas vid anmälan till PG 90 06 60-2, ange namn och stödmedlem.

Välkommen till vår förening! 

Medlemskategorier

I vårt register för vi ingen information om sjukdom eller behandlingstid. Därför efterfrågar vi ibland vilken medlemskategori ni tillhör för att göra rättvisa prioriteringar.

A-medlem: Familjer med barn under behandling + 24 månader samt familjer som förlorat sitt barn för mindre än 24 månader sedan.

B-medlem: Familjer med barn som avslutat sin behandling och Vi-som-mist efter 24 månader och för all framtid.

C-medlem: Stödmedlemmar samt medlemmar i annan barncancerförening i Sverige.

Ansök om medlemskap

Vid anmälan om familjemedlemskap - ange båda vårdnadshavarnas namn. Bor barnet/ungdomen på två adresser får ni anmäla ett medlemskap för varje hushåll.

Jag har läst igenom och godkänner Barncancerfonden Västras policy vid hantering av personuppgifter.
Jag har tagit del av föreningens stadgar

All information = Tidningen Barn & Cancer, nyhetsbrev och inbjudningar via e-post.

Tack!  Nu kan du trycka på skickaknappen. Obs! Du skall då komma till en tacksida samt få en bekräftelse till den e-post du angivit. Annars har inte anmälan inte gått fram. Scrolla ner på sidan för att se om någon uppgift fattas och försök igen.