Bli medlem

Vår förenings uppgift är att verka för bästa möjliga vård- och livssituation för de barn som drabbas av cancer eller en närliggande sjukdomsbild, samt deras närstående. Alla som vill stödja eller ta del av vår stödverksamhet är varmt välkomna som medlemmar.

Föreningens geografiska verksamhetsområde är Västra Götalandsregionen, Värmlands, Jönköpings och Hallands län och är en av sex barncancerföreningar som tillsammans bildar Barncancerfondens riksförbud.

Medlemskap i vår förening kan tecknas för en person eller för en familj på samma bostadsadress. Varje medlemskap ger en röst vid årsmöte. 

 • Läs om våra olika medlemskategorier här

  A-medlem: Familj eller person med barn under behandling plus 24 månader samt förälder/familjer som förlorat sitt barn för mindre än 24 månader sedan.

  B-medlem: Familj eller person med barn som avslutat sin behandling och förälder/familj som mist efter 24 månader och för all framtid. Barncanceröverlevare som flyttat till egen bostadsadress.

  C-medlem:  Kallar vi även stöd – eller närstående medlem och kan tecknas per person eller per familj. Till denna medlemskategori tillhör syskon till drabbade som har flyttat hemifrån; far -och morföräldrar; särbo till barncancerdrabbad förälder; sambo till barncanceröverlevare samt andra närstående.

  Kategorin är även för dig som inte har egen direkt koppling till barncancer men vill stödja vår verksamhet på något sätt, tex som volontär.

  Medlem i annan barncancerförening räknas som C-medlem vid ansökan till aktivitet eller annan stödverksamhet.

Avgift

Medlemsavgiften för alla typer av medlemskap är 200 kronor per år. För drabbade är första året kostnadssfritt. Som C-medlem betalar du in årsavgiften vid anmälan till PG 90 06 60-2, ange namn och stödmedlem. Vi skickar ut en avi på medlemsavgiften till den e-postadress ni anger i ansökan tillsammans med en inbjudan till föreningens årsmöte i början av varje år. 

Personuppgiftshantering

Vi skriver inte in minderåriga barns personuppgifter eller information om sjukdom eller behandlingstid i vårt register. Däremot vill vi veta vilken medlemskategori ni tillhör i samband med er medlemsansökan och ibland vid ansökan till en del aktiviteter eller annan stödverksamhet.

Vi är måna om din integritet och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679). Läs vår policy kring hantering av personuppgifter här.

Välkommen till vår förening! 

Ansök om medlemskap

Vid anmälan om familjemedlemskap för drabbade - ange båda vårdnadshavarnas namn (Bor det drabbade barnets vårdnadshavare på olika adresser får ni anmäla ett medlemskap per adress.)

Vid anmälan om familjemedlemskap för drabbade - ange båda vårdnadshavarnas namn (Bor det drabbade barnets vårdnadshavare på olika adresser får ni anmäla ett medlemskap per adress.)

Jag har läst och godkänner Barncancerfonden Västras policy vid hantering av personuppgifter.
Jag har tagit del av föreningens stadgar
Jag har tagit del av Barncancerfondens policy för barns rättigheter
Tack!  Nu kan du trycka på skickaknappen. Obs! Du skall då komma till en tacksida samt få en bekräftelse till den e-post du angivit. Annars har inte anmälan inte gått fram. Scrolla ner på sidan för att se om någon uppgift fattas och försök igen. 
Tack!  Nu kan du trycka på skickaknappen. Obs! Du skall då komma till en tacksida samt få en bekräftelse till den e-post du angivit. Annars har inte anmälan inte gått fram. Scrolla ner på sidan för att se om någon uppgift fattas och försök igen.