Medlemskategorier

A-medlem: Familj eller person med barn under behandling plus 24 månader samt förälder/familjer som förlorat sitt barn för mindre än 24 månader sedan.

B-medlem: Familj eller person med barn som avslutat sin behandling och förälder/familj som mist efter 24 månader och för all framtid. Barncanceröverlevare som flyttat till egen bostadsadress.

C-medlem:  Kallar vi även stöd – eller närstående medlem och kan tecknas per person eller per familj. Till denna medlemskategori tillhör syskon till drabbade som har flyttat hemifrån; far -och morföräldrar; särbo till barncancerdrabbad förälder; sambo till barncanceröverlevare samt andra närstående.

Kategorin är även för dig som inte har egen direkt koppling till barncancer men vill stödja vår verksamhet på något sätt, tex som volontär.

Medlem i annan barncancerförening räknas som C-medlem vid ansökan till aktivitet eller annan stödverksamhet.