På sjukhusen

I Sverige finns sex barnonkologiska centrum. Väst-regionen tillhör Barncancercentrum på Drottnings Silvias Barn och ungdomssjukhus i Göteborg. I Skövde, Karlstad, Jönköping, Borås, Halmstad och Trollhättan finns våra hemsjukhus.

Alla barn som drabbas får sin cancerdiagnos på ett av landets barnonkologiska centrum. Därifrån leds behandlingarna mot barncancersjukdomen, vare sig barnet behandlas på centrumet eller på ett hemsjukhus.

Fördelarna med behandling på hemsjukhusen är bland andra att det är nära hem när behandlingen är avslutad, föräldrar kan turas om att vara med det sjuka barnet och syskon har möjlighet att vara med på sjukhuset på ett helt annat sätt.

På sjukhusen