Barncancercentrums app

Föräldrar och närstående till barn som behandlas på Barncancercentrum i Göteborg kan ladda ner en app där information som är viktig att känna till under vårdtiden finns samlad.

När ett barn behandlas för cancer är det enormt mycket information som föräldrar och anhöriga ska hålla sig uppdaterade på, t ex rutiner, undersökningar och svar på frågor som man kanske inte kom ihåg att ställa vid ett läkarbesök. Nu finns den samlad i en app. 

Detta betyder också att t ex mor- och farföräldrar, fastrar och morbröder kan ladda ner appen vilken kan underlätta för föräldrarna att inte behöva ha koll på all information själva. 

Syftet med appen inte är att ersätta personliga samtal. Fysiska möten och samtal är fotfarande en mycket viktig del av vården. Appen är komplement och ett stöd för minnet. 

Appen som finanisieras helt av Barncancerfonden finns att ladda ner på både App Store och Google play.

Dina synpunkter på appen är viktiga. Kontakta appansvariga på e-post: Barncancerappen@vgregion.se