Information till engagerade medlemmar

Är du engagerad i föreningen och skall anordna en aktivitet eller ett event? Här finns viktig information och blanketter.

I slutet av varje år samlas föreningens olika stödgrupper och skriver handlingsplaner för  kommande års verksamhet. Föreningens styrelse behandlar handlingsplanerna utifrån föreningens stadgar och budget med målsättningen att erbjuda ett likvärdigt stöd till drabbade i regionen.

När planen är satt är det gruppernas ansvar att genomföra verksamheten med stöd och hjälp av föreningens kansli. Här finns blanketter, dokument och länkar samlade för dig som är engagerad:

Dokument

Länkar

Formulär för information till kalendariet

Saknar du någon information?

Kontakta kansliet på vastra@barncancerfonden.se