Information till engagerade medlemmar

Är du engagerad i föreningen och skall anordna en aktivitet eller ett event? Här finns viktig information och olika blanketter.

Alla stödgrupper upprättar i slutet av varje år en handlingsplan och ansöker om medel för de aktiviteter som man vill genomföra kommande år. Syftet med aktiviteterna är att skapa mötesplatser för cancerdrabbade barn, ungdomar och familjer.

Föreningens styrelse behandlar ansökningarna utifrån föreningens stadgar och ser över så att stödet bli likvärdigt i regionen. Det är gruppernas ansvar att genomföra de planerade aktiviteterna med visst administrativt stöd från kansliet.

Är du inte aktiv i någon stödgrupp men vill bli det? Kontakta sammankallande i den grupp som du är intresserad av att arbeta i eller kontakta vårt kansli.

Dokument

1. Volontärpolicy version 1.1( pdf)

2. Instruktioner  för planering av medlemsaktiviteter ( pdf)

3. Underlag till presentation om föreningen (pdf)

4. Riktlinjer för fikafixare ( pdf))

5. Mall för handlingsplan ( wordfil)

6. Blankett för fotogodkännande (pdf )

7. Utläggsrapport (pdf)

8. Reseersättningsblankett (pdf )

9. Blankett för redovisning efter aktivitet (wordfil)

Länkar

Formulär för information till kalendariet

Beställ material till event /representation

Etiska riktlinjer

Policy vid hantering av personuppgifter

Saknar du någon information?

Kontakta kansliet på vastra@barncancerfonden.se