Information till engagerade medlemmar

Är du engagerad i föreningen och skall anordna en aktivitet eller ett event? Här finns viktig information och blanketter.

I slutet av varje år samlas de aktiva i föreningens stödgrupper och skriver handlingsplan för kommande års verksamhet. Föreningens styrelse behandlar handlingsplanerna utifrån föreningens stadgar och budget med målsättningen att erbjuda ett likvärdigt stöd till drabbade i regionen.

När planen är satt är det gruppernas ansvar att genomföra verksamheten med stöd och hjälp av föreningens kansli. Här finns styrdokumnet, blanketter och länkar samlade för dig som är engagerad:

Styrdokument

Barncancerfonden har en policy för barns rättigheter och ett ansvar att  garantera barns trygghet. Därför vill vi att alla som engagerar sig i föreningens verksamhet uppvisar ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Blanketter

Övrigt

Länkar

Formulär för information till kalendariet

Saknar du någon information?

Kontakta kansliet på vastra@barncancerfonden.se