Engagera dig

Arbetet i Barncancerfonden Västra bedrivs till stor del i stödgrupper med olika ansvarsområden. Det är först och främst medlemmar som själva är drabbade som är engagerade. Är du inte drabbad men ändå vill hjälpa till kan du starta en egen insamling eller söka uppdrag som volontär.

Kontakta sammankallande i den arbetsgrupp där du vill göra en insats eller sök uppdrag som annonseras på vår hemsida.

Hjälps vi åt kan vi göra tillvaron lite ljusare för barnen och deras familjer!

Bra direktlänkar: