Engagera dig

Verksamheten i Barncancerfonden Västra bedrivs av de förtroendevalda i föreningens styrelse samt av medlemmar som engagerar sig ideellt i föreningens stödgrupper. Som stöd i arbetet finns personalen på Barncancerfondens kansli.

Kontakta kansliet eller sök ett ledigt uppdrag som annonseras ut i länken nedan. 

Länkar:

Då barn är kärnan i vårt arbete och vi har ett ansvar för att garantera barns trygghet begär vi att alla som engagerar sig i föreningens verksamhet uppvisar ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Här kan du läsa mer om vårt barnrättsarbete - Elise rättesnöre. 

Hjälps vi åt kan vi göra tillvaron lite ljusare för barnen och deras familjer!