SuperSnöret Västra

SuperSnöret hjälper barn och ungdomar som behandlas mot cancer att förstå vad de går igenom. För varje behandling, utredning eller händelse på avdelningen får de en superpärla. Ju fler pärlor desto längre snöre, som skapar en egen berättelse av deras unika behandlingshistoria.

Tillsammans med föräldrarna kan barnet ”läsa” snöret och prata om vad som hänt på sjukhuset. SuperSnöret kan också förbereda vad som kommer att ske framöver. Att tänka på superpärlan som väntar som belöning kan ibland distrahera från själva ingreppet.

Läs mer om SuperSnöret

För mer infomation kontakta gärna oss via mejl: info@supersnöret.se