Från vänster Linnéa, Jessica, Karin och Ulrika

Konsultsjuksköterskor

Konsultsjuksköterskornas roll är att vara barnets/ungdomens och familjens kontaktperson på sjukhuset under vårdtiden samt efter avslutad behandling för att ge kontinuitet och stöd till hela familjen.

På Barncancercentrum vid Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus i Göteborg finns fyra konsultsjuksköterskor, två med inriktning mot barn med barncancer och två med inriktning specifikt mot barn med hjärntumör.

Konsultsjuksköterskor för barn och ungdomar med hjärntumör

Linneá Larsson

E-post: linnea.m.larsson@vgregion.se

Mobil: 0761-13 30 93

Jessica Hultman 

E-post: jessica.hultman@vgregion.se
Mobil: 0700-81 65 56  

Konsultsjuksköterskor för barn och ungdomar med barncancer

Karin Fritzon

E-post: karin.fritzson@vgregion.se
Telefon: 0700-82 39 07 

Ulrika Larsson

E-post: ulrika.s.larsson@vgregion.se  
Telefon: 0700-82 39 08

Här kan du läsa mer om deras arbete och vilket stöd de erbjuder.