Konsultsjuksköterskor

Konsultsjuksköterskornas roll är att vara barnets/ungdomens och familjens kontaktperson på sjukhuset under vårdtiden samt efter avslutad behandling för att ge kontinuitet och stöd till hela familjen.

På avdelning 321 och 322, Barncancercentrum vid Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus i Göteborg finns fyra konsultsjuksköterskor, två med inriktning mot barn med barncancer och två med inriktning specifikt mot barn med hjärntumör.

Konsultsjuksköterskor för barn och ungdomar med barncancer

Anna Brunnegård

Telefon: 031-343 57 84  E-post: anna.brunnegard@vgregion.se 

Ulrika Larsson

Telefon: 031-343 57 84 E-post: ulrika.s.larsson@vgregion.se  

Konsultsjuksköterskor för barn och ungdomar med hjärntumör

Tony Gavik 

Mobil 0700-816556  E-post: tony.gavik@vgregion.se

Linneá Larsson

Mobil 0761-133093 E-post: linnea.m.larsson@vgregion.se