Konsultsjuksköterskor

Konsultsjuksköterskornas roll är att vara barnets/ungdomens och familjens kontaktperson på sjukhuset under vårdtiden samt efter avslutad behandling för att ge kontinuitet och stöd till hela familjen.

På avdelning 321 och 322, Barncancercentrum vid Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus i Göteborg finns fyra konsultsjuksköterskor, två med inriktning mot barn med barncancer och två med inriktning specifikt mot barn med hjärntumör.

Konsultsjuksköterskor för barn och ungdomar med barncancer

Karin Fritzon

E-post: karin.fritzson@vgregion.se
Telefon: 0700-82 39 07 

Ulrika Larsson

E-post: ulrika.s.larsson@vgregion.se  
Telefon: 0700-82 39 08

Konsultsjuksköterskor för barn och ungdomar med hjärntumör

Tony Gavik 

E-post: tony.gavik@vgregion.se
Mobil: 0700-81 65 56  

Linneá Larsson

E-post: linnea.m.larsson@vgregion.se
Mobil: 0761-13 30 93