Sjukhusclowner

Barncancerfonden Västra var pionjärer genom att vara först ut med att ordna regelbundna besök av clowner på sjukvårdsavdelningar runt om i Västra Sverige.

När sjukhusclownerna kommer på besök kan vad som helst hända. Genom humor, fantasi och skratt dämpas rädsla och stress hos barnen och deras familjer. Clownerna som är professionella artister har lång erfarenhet av att möta barn i kris. De kan läsa av situationer och möta barnen där de befinner sig. Ett möte kan vara fyllt av bus och skratt men det kan lika gärna bli vackert och stämningsfullt. Alla sorters känslor får ta plats.

1994 initierade Ann Lundsten, ledamot i dåvarande Barncancerföreningen i Västra Sverige, clownverksamheten i Göteborg. 1998 började clowner även i Stockholmsregionen och idag finns det professionella clowner på de allra flesta barnsjukhus i landet. Verksamheterna är beroende av bidrag från föreningar, företag och privatpersoner.

 Klicka här för att komma till Clownklinikens hemsida.

Barncancerfonden Västra föreningen bidrar årligen till Clownklinikens verksamhet genom att finansierar ett clownteams besök i veckan på Barncancercentrum samt ett par besök per termin på de lokala sjukhusen i Västra Sverige.

Varmt tack till alla bidragsgivare som gör detta möjligt!

Se vår film om clownverksamheten här