Syskonstödjare

Syskonstödjaren ingår i nätverket runt familjen och finns på sjukhuset för att stötta och ta hand om syskonen.

Som syskon kan man känna stor oro för sin cancersjuka syster, bror och för sina föräldrar. Det kan kännas skrämmande, men också tråkigt, att vara med på sjukhuset. Men det är viktigt för ett syskon att vara delaktig och få veta vad som händer, just för att slippa ha en massa funderingar. På varje barncancercenter finns det därför en syskonstödjare – en tjänst som finansieras av Barncancerfonden. Barncancerfondens syskonstödjare är resurspersoner vars viktigaste uppgift är att se syskonen.

 

Joachim Bång
Syskonstödjare

E-post: joachim.bang@vgregion.se
Telefon 0730-54 30 66

Johan Claesson
Syskonstödjare

E-post: johan.m.claesson@vgregion.se

Telefon 072-203 25 54

Adress:

Barncancercentrum i Västra Sverige

Drottning Silvias barnsjukhus

416 85 Göteborg

Läs mer om Barncancerfondens syskonstödjare här