joachim_BCC720X405 px).png

Syskonstödjare

Syskonstödjaren ingår i nätverket runt familjen och finns på sjukhuset för att stötta och ta hand om syskonen.

Som syskon kan man känna stor oro för sin cancersjuka syster, bror och för sina föräldrar. Det kan kännas skrämmande, men också tråkigt, att vara med på sjukhuset. Men det är viktigt för ett syskon att vara delaktig och få veta vad som händer, just för att slippa ha en massa funderingar. På varje barncancercenter finns det därför en syskonstödjare – en tjänst som finansieras av Barncancerfonden. Barncancerfondens syskonstödjare är resurspersoner vars viktigaste uppgift är att se syskonen.

 

Joachim Bång
Syskonstödjare

Barncancercentrum i Västra Sverige
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
416 85 Göteborg

E-post: joachim.bang@vgregion.se
Telefon 0730-54 30 66

 

Läs mer om Barncancerfondens syskonstödjare här