Syskonstödjare

För att tillmötesgå syskonens behov har vi en syskonstödjare som är betald av Barncancerfonden.

Syskonen är en viktig del i tillfrisknandet för de sjuka barnen, en trygghet, en nära vän och någon att bli arg på, men som ändå tycker om en. Målet är att få syskonen mer delaktiga i vården och öka deras förståelse av det som händer under sjukhustiden.

Att vara en längre tid på sjukhus är ingen bra miljö för det ”friska” syskonet. Det är därför viktigt att komma ihåg syskonens normala liv med skola/dagis/kamrater. Vår syskonstödjare Joachim Bång erbjuder sig därför att informera om syskonets sjukdom och behandling till dagis och skola.

Joachim Bång
Syskonstödjare
Avd 322, Barncancercentrum i Västra Sverige
Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus
416 85 Göteborg

E-post: joachim.bang@vgregion.se
Telefon 0730-54 30 66