Rekreation och boenden

Under och efter sjukdomstiden är familjen i extra stort behov av att göra saker tillsammans. Det finns dessutom ofta ett stort behov av att träffa andra som har varit i en liknande situation. Därför ordnar föreningen varje år olika typer av träffar och resor och ger möjlighet till olika typen av boenden.

Föreningen har ett hus i Sunne (Jon Bengtssätern) som medlemfamiljer kan ansöka om att hyra.

Vid Almers hus i Varberg erbjuds barncancerdrabbade och deras familjer en veckas kostnadsfri vistelse. Samtidigt finns här möjlighet till samvaro med andra familjer i samma situation.

Barncancerfonden anordnar även flera temaveckor på Ågrenska för barncancerdrabbade. Ågrenska är ett kompetenscenter där personer med sällsynta diagnoser och deras familjer får träffa både andra i liknande situation och experter på sjukdomen. Läs mer om Ågrenska här

Vi har även även en del lägersamarbeten som kan vara av intresse för ditt barn eller er som familj. 

Rekreationsresebidrag

Som medlem i föreningen har du även under barnets sjukdomstid möjlighet att ansöka om bidrag till en rekreationsresa. Bidraget finns att söka en gång under en treårsperiod med början från barnets behandlingsstart. Skulle ett barn drabbats av återfall kan ny ansökan göras tidigast tre år efter första diagnosdatum. Familj som mist ett barn kan ansöka om en resa till och för det  finns en särskild blankett.

Bidrag bara beviljas om det finns utrymme i föreningens budget. Varje familjemedlem ersätts då med 5 000 kronor per person med en högsta ersättning på 20 000 kronor per familj. Beviljad ansökan har en giltighetstid på tre månader. 

Ansökan

Ladda ner ansökningsblankett för:

Har ni frågor kontakta gärna vårt kansli. 

E-post: vastra@barncancerfonden.se
Telefon: 031-845103 

Välkomna med er ansökan!