Rekreation och boenden

Under och efter sjukdomstiden är familjen i extra stort behov av att göra saker tillsammans. Det finns dessutom ofta ett stort behov av att träffa andra som har varit i en liknande situation. Därför ordnar föreningen varje år olika typer av träffar och resor och ger möjlighet till olika typen av boenden.

Som medlem i föreningen har du under barnets sjukdomstid möjlighet att ansöka om bidrag till en rekreationsresa. Bidraget finns att söka en gång under en treårsperiod med början från barnets behandlingsstart. Skulle ett barn drabbats av återfall kan ny ansökan göras tidigast tre år efter första diagnosdatum. Familj som mist ett barn kan ansöka om en resa till och för det  finns en särskild blankett.

Bidrag bara beviljas om det finns utrymme i föreningens budget. Varje familjemedlem ersätts då med 5000 kr per person med en högsta ersättning på 20 000 kr per familj. Beviljad ansökan har en giltighetstid på tre månader. 

Ladda ner ansökningsblankett för:

Rekreationsresa pdf öppnas i separat fönster

Visommist- rekreationsresa pdf öppnas i separat fönster

Har ni frågor kontakta gärna vårt kansli på telefon 031-845103 eller via E-post

Välkomna med er ansökan!