Stöd vid palliativ vård

När det svåraste händer – då inget bot mot sjukdomen längre finns krävs det att alla runt barnet och familjen hjälper till och håller om.

Vården av ett barn den sista tiden kan ske i hemmet eller på sjukhus. Oavsett var är det viktigt att barnets familj får förutsättningar att vara så nära som möjligt och att få ge sitt barn all tänkbar omsorg och skapa minnen tillsammans. Därför är det värdefullt om närstående eller vårdpersonal kan stödja i vardagen runt omkring - som att till exempel se till att alla i familjen får i sig mat och att hushållet tas om hand. 

Pilotprojekt 2020 - Ekonomiskt stöd från föreningen

För att underlätta för familjen i den nog så svåra situationen kan Barncancerfonden Västra, tack vare gåvor från generösa givare, bidra med ett ekonomiskt stöd.  Stödet består av ett bidrag på 10 000 kr/ drabbad familj. Bidraget kan användas för att till exempel beställa leveranser av färdiglagad mat eller matkassar för att anlita städhjälp eller för att uppfylla specifika önskningar som barnet eller familjen har. 

Ansökan och utbetalning

Ansökan görs av barnets vårdnadshavare via pappersblankett som skickas till Barncancerfonden Västras kansli. Rätten till att ansöka om bidraget skall intygas av vårdpersonal. Utbetalning sker som ett engångsbelopp till den vårdnadshavare där barnet är folkbokförd. Räkna med en handläggningstid på ca 1 vecka. 

Hör gärna av er till vårt kansli om ni vill veta mer. Vanliga frågor och svar (FAQ) 

Kontaktuppgifter:

E-post vastra@barncancerfonden.se

Telefon: 031-84 51 03