Vanliga frågor och svar (FAQ)

Behöver familjen redovisa/ skicka in kvitton för sina utlägg?

Svar: Nej, detta är ett ekonomiskt stöd och inte en kostnadsersättning. 

Behöver stödet redovisas i vårdnadshavares deklaration?

Svar:  Nej, detta är ingen inkomst och därmed inte skattepliktigt. Banktransaktionen skall märkas som gåva eller bidrag. Detta enligt uppgifter från Skatteverket 2020-01-16.

Finns det olika typer av bidrag att ansöka om från Barncancerfonden Västra?

Svar: Barncancerfonden Västra erbjuder just nu inga andra riktade ekonomiska bidrag.

Kan ansökan göras efter att ett barn har avlidit?

Svar: Detta stöd går inte att ansöka om i efterhand då syftet med stödet inte går att uppfylla då. Dock finns ett bidrag att söka från Barncancerfondens riksorganisation för familj som mist sitt barn. 

Kan vårdnadshavare som har underhållstöd ansöka om ekonomiskt stöd av Barncancerfonden Västra?

Svar: Ja, man kan ansöka. Föreningen kan utfärda ett intyg till socialtjänst om att bidraget inte skall räknas in som inkomst utan syftar till annat ändamål på grund av omständigheterna. Dock kan föreningen inte lämna garantier om att intyget godtas då myndigheter kan ha särskilda riktlinjer. Kontakta i så fall föreningens kansli för att se om vi kan hitta en annan lösning för att ge familjen motsvarande stöd.