Vanliga frågor och svar (FAQ)

Behöver familjen redovisa/ skicka in kvitton för sina utlägg?

Svar: Nej, detta är ett ekonomiskt stöd och inte en kostnadsersättning. 

Behöver stödet redovisas i vårdnadshavares deklaration?

Svar:  Nej, detta är ingen inkomst och därmed inte skattepliktigt. Banktransaktionen skall märkas som gåva eller bidrag. Detta enligt uppgifter från Skatteverket 2020-01-16.

Finns det olika typer av bidrag att ansöka om från Barncancerfonden Västra?

Svar: Barncancerfonden Västra erbjuder alla medlemsfamiljer möjligheten att ansöka om ett bidrag för rekreationsresa under/efter barnets behandling. Drabbas barnet av recidiv kan familjen ansöka om ett bidrag för en resa till dock tidigast tre år efter första diagnosdatum. Familjer som mist sitt barn kan ansöka om ytterligare ett bidrag. Dessa bidrag är under 2020 på upp till 20 000 kr.

Läs mer om rekreationsresebidraget här.

Kan ansökan göras efter att ett barn har avlidit?

Svar: Då ett barn avlider av cancersjukdom finns andra bidrag att söka, både från föreningen och från Barncancerfondens riksorganisation. Så nej, just detta stöd går inte att ansöka om i efterhand då syftet med stödet inte går att uppfylla i efterhand.

Kan vårdnadshavare som har underhållstöd ansöka om ekonomiskt stöd av Barncancerfonden Västra?

Svar: Ja, man kan ansöka. Föreningen kan utfärda ett intyg till socialtjänst om att bidraget inte skall räknas in som inkomst utan syftar till annat ändamål på grund av omständigheterna. Dock kan föreningen inte lämna garantier om att intyget godtas då myndigheter kan ha särskilda riktlinjer. Kontakta i så fall föreningens kansli för att se om vi kan hitta en annan lösning för att ge familjen motsvarande stöd.