Almers hus

Att få vara tillsammans sin familj i en lugn och skön miljö, som ger vila och rekreation, är vad många familjer med ett cancersjukt barn önskar och behöver.

Vid Almers hus i Varberg erbjuds de cancersjuka barnen och deras familjer en veckas kostnadsfri vistelse. Samtidigt finns här möjlighet till samvaro med andra familjer i samma situation.

Speciella temaveckor anordnas utifrån olika diagnoser och till exempel för familjer som har förlorat sitt barn i en cancersjukdom, ungdomar har också en egen vecka varje år.

Barncancerfonden står för vistelsen och resekostnader till och från Varberg, medan familjerna själva betalar mat- och telefonkostnader. Om du är intresserad av en vecka på Almers hus,  kontakta personalen på din avdelning eller mottagning.

Läs mer om Almers hus här.