Styrelsen 2023-2024

Ny styrelse valdes vid årsmötet 25 mars 2023

TommyBergh

Tommy Bergh

Ordförande (1 år)

Robert Aslan

Robert Aslan

Vice ordförande Ledamot (1 år)

MichelleVega

Michelle Vega

Ledamot (1 år)

Birgitta Elmäng

Birgitta Elmäng

Ledamot, ekonomisk talesperson (2 år)

Svante Altås

Svante Altås

Ledamot (2 år)

Roger Jansson

Roger Jansson

Suppleant (1 år)

Kerstin Sjögren

Kerstin Sjögren

Suppleant (1 år )

Valberedning

Per-Fredrik Andersson

Ordförande 

Mobil 0706-93 41 63

Skicka e-post till Per-Fredrik

Per Rosander

Skicka e-post till Per

Niklas Jönrup

Skicka e-post till Niklas

Helena Gillberg

Skicka e-post till Helena

Lekmannarevisor

Leif Reimelid 

Skicka e-post till Leif