Från vänster; Robert, Tommy, Caroline, Annika, Joachim, Roger, Birgitta, Linn, Sofia (Svante ej i bild)

Styrelsen 2024-25

Föreningens styrelse har i uppdrag att ta hand om alla föreningens angelägenheter utifrån föreningens stadgar. Det innebär bland annat att bedriva stöd och kontaktverksamhet insamla medel för att bevaka barncancerdrabbades intressen och informera om barncancer. Som stöd i arbetet finns föreningens kansli.

Tommy Bergh, ordförande (1 år)

Driver tekniska konsultföretag inom fordonsindustrin sedan 1997. Är inne på sitt femte år som ledamot och tredje år som ordförande i Barncancerfonden Västras styrelse. Har varit aktiv i insamling till riksförbundet sedan 2014 då han gick med i Team Rynkeby Göteborg. Det blev fem resor till Paris, både som servicemedlem och cyklist. Tommy är inte själv barncancerdrabbad men fick genom sitt åttaåriga engagemang i Team Rynkeby träffa många föräldrar till drabbade barn, vilket berörda honom mycket och gjorde att han ville bidra till kampen.

Mobil: 0709-10 02 12
E-post: tommy.bergh@barncancerfonden.se

Robert Aslan, vice ordförande ledamot (2 år)

Ledamot i Barncancerfonden Västras styrelse sedan 2020. Dottern Simona insjuknade i hjärntumör i slutet av januari 2015 och gick bort i oktober samma år, 11 år gammal. Robert arbetar till vardags inom produktutveckling på Volvo Lastvagnar. Leder en grupp (gruppchef) som ansvarar för strategier, teknisk utveckling och investeringar av provningslabb för olika typer av drivlinor inom lastvagnskoncernen.

Mobil: 0739-81 28 23
E-post: robert.aslan@barncancerfonden.se

Birgitta Elmäng, ledamot och ekonomisk talesperson (1 år)

xxxx

Mobil: 073-420 21 76
E-post: birgitta.elmang@barncancerfonden.se

Joachim Ottosson, ledamot (1 år)

Operasångare i grunden men arbetar nu som biträdande regissör på Göteborgsoperan. Är också verksam som samtalsterapeut. Sedan 2022 ingår Joachim i styrelsen men är också med och leder diagnosspecifika samtalsgrupper online. 2003 diagnostiserades sonen Truls med Neuroblastom, 3 månader gammal. Behandlingen gick bra och Truls är idag 21 år fyllda och på väg ut i vuxenlivet.

Mobil: 0701-70 73 19
E-post: joachim.ottosson@barncancerfonden.se

Annica Berg Svensson, ledamot (2 år)

Verksam i föreningen sedan 2016 genom Skaraborgsgruppen och ledamot i Barncancerfonden Västras styrelse sedan 2022. Arbetar som rektor på en kommunal högstadieskola. Sonen Oliver fick en hjärntumör 2013 som han behandlades för och han är i dag friskförklarad.

E-post: annica.berg.svensson@barncancerfonden.se

Svante Altås, ledamot (1 år)

xxx

Mobil: 072-594 90 16
E-post: svante.altas@barncancerfonden.se

Roger Jansson, ledamot (2 år)

Medlem i Barncancerfonden Västra sedan 2017 när hans då åttaårige son insjuknade i AML.Efter en kort men intensiv behandling, som gick bra, är sonen nu en frisk tonåring. Några år efter behandlingen kände Roger att han ville ge tillbaka för Barncancerfondens stöd under och efter behandlingen, och började då engagera sig i föreningen. 2022 blev han invald som suppleant i styrelsen och sedan 2024 är han ordinarie ledamot i styrelsen. Arbetar till vardags som projektledare och elkonstruktör på ett företag som säljer, installerar och servar reservkraftaggregat.

Mobil: 0733-21 29 60
E-post: roger.jansson@barncancerfonden.se

Caroline Tigerberg, suppleant (1 år)

Aktiv medlem i Barncancerfonden Västras Göteborgsgrupp. Arbetar till vardags som barnsjuksköterska på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Caroline har lång föreningsvana och är fackligt förtroendevald för Vårdförbundet. Förälder till flicka som tagit sig igenom behandling för medullablastom. Återvald suppleant.

Mobil: 0739-08 99 51
E-post: caroline.tigerberg@barncancerfonden.se

Linn Milton, suppleant (1 år)

Ny suppleant i styrelsen sedan mars 2024. Linn arbetar till vardags inom sjöfartssektorn som vd på ett Göteborgsbaserat ship managemet-bolag. Sonen Julian diagnostiserades med hypofystumören kraniofaryngeom i augusti 2022.

Mobil: 070-423 32 34
E-post: linn.milton@barncancerfonden.se

Sofia Lundman, suppleant (1 år)

Ny suppleant i styrelsen sedan mars 2024. Sofia arbetar till vardags på Wallenstam som projektledare på information- och marknadsavdelningen. Hon har varit verksam som volontär i föreningen sedan hösten 2022. Sonen Olle genomgick behandling för ALL mellan 2019-2021 och mår idag bra.

Mobil: 076-105 04 78   
E-post: sofia.lundman@barncancerfonden.se

Valberedning

Per-Fredrik Andersson, ordförande 

Mobil: 0706-93 41 63
Skicka e-post till Per-Fredrik

Per Rosander

Skicka e-post till Per

Niklas Jönrup

Skicka e-post till Niklas

Helena Gillberg

Skicka e-post till Helena

Lekmannarevisor

Claes Fast

Skicka e-post till Claes