Mamma/pappagrupper

Vi arbetar för att föräldrar och familjer från olika delar av vårt upptagningsområde skall få möjlighet att träffa varandra och utbyta erfarenheter.

Ett par gånger per år anordnar gruppen pappahelger och mammahelger för föräldrar som har barn under pågående eller nyligen avslutad behandling.

Syftet med helgerna är att ge föräldrarna möjlighet att utbyta erfarenheter. Få möjlighet vila och skratta tillsammans med andra i liknande livssituation.

Vår förhoppning är att grupperna fortsätter att träffas efter uppstartshelgerna.

Kontakt

Kontaka gruppen via föreningens kansli:

E-post vastra@barncancerfonden.se