Årsmöte och volontärträff 2024

Den 23 mars hölls Barncancerfonden Västras årsmöte på Scandic Europa i Göteborg. Det blev en härlig heldag där information delades, framtidsplaner presenterades och gemenskap bildades bland de trettio deltagare som var på plats.

Årsmötet öppnades av föreningens ordförande, Tommy Bergh, som bland annat presenterade dagordningen och dagens ordförande på årsmötet, Micco Grönholm, extern ledamot i Barncancerfondens riksförbund. Därefter tog föreningskoordinator Erika Wilson-Hemingway över för att summera årsrapporten för 2023, vilket hon inledde med att berätta om föreningens uppdrag:

”Barncancerfonden Västra har som ändamål att verka för bästa möjliga vård- och livssituation för de barn som drabbas av cancer eller en närliggande sjukdomsbild, samt deras närstående."

Några aktiviteter och vistelser som lyftes från föregående år var de femtio träffar som hölls för totalt 1300 barn och vuxna, de fyra mamma- och pappahelgerna som anordnats i Varberg, de ungdoms- och syskonträffar som arrangerats på Boda borg, Vi-som-mist-helgerna på Bokenäs samt insamlingsaktiviteter som Rock i Hjo och Hjulafton. Och när Erika presenterade nyckeltalen för 2023, var de såväl ekonomiska som exempel på vårt stöd till barncancerdrabbade familjer och Barncancercentrum.

Därefter gick Birgitta Elmäng, ekonomisk talesperson, igenom årets ekonomiska resultat och Robert Aslan, vice ordförande, kunde berätta om en mycket god samverkan mellan föreningar och riksförbund under 2023. På plats fanns även Barncancerfondens generalsekreterare Ola Mattsson som medlemmarna kunde dela sina tankar med och ställa frågor till, både i fikapaus och under en frågestund ledd av Tommy Bergh.

Nästa punkt på agendan var val av ny styrelse och avtackning av avgående ledamöter Michelle Vega och Kerstin Sjöberg, samt revisorer Leif Reimelid och Magnus Frid. Tack för den här tiden!

Ordförande i valberedningen, Per-Fredrik Andersson, höll i omröstningen som resulterade i en ny styrelse bestående av både erfarna medlemmar och nya ansikten. Tommy Bergh omvaldes som ordförande och Robert Aslan, Annica Berg Svensson, Joachim Ottosson, Birgitta Elmäng, Svante Altås och Roger Jansson som ledamöter. Caroline Tigerberg omvaldes som suppleant. Styrelsens nytillskott för i år är Linn Milton (suppleant) och Sofia Lundman (suppleant). Claes Fast och Gustav Triezenberg valdes in som nya lekmannarevisor. Varmt välkomna!

Lär känna hela styrelsen här.

Från vänster; Robert, Tommy, Caroline, Annika, Joachim, Roger, Birgitta, Linn, Sofia (Svante ej i bild)

Mötet avslutades med att föreningskoordinator Petra Ambjörnsson berättade om volontärverksamheten och de tillfällen då våra fantastiska, ideellt engagerade medlemmar möter barncancerdrabbade personer. Från första sjukhusmötet när familjen fått beskedet, till digitala samtalsgrupper, under föräldrahelgerna eller när det cancerdrabbade barnet har blivit ung vuxen – bland annat. Hon presenterade även planer och mål för volontärverksamheten och passade på att tacka för medlemmarnas ovärderliga engagemang och vilja att göra skillnad tillsammans med oss.

Under eftermiddagen föreläste Seham Aweida som är migrationssamordnare i Region Skåne och gav oss råd kring hur vi kan förstå och bli bättre på att inkludera familjer av annan kultur och språkbakgrund i vår verksamhet.

Tack för ett lyckat årsmöte!