Ågrenska

Ågrenska är ett kompetenscenter där personer med sällsynta diagnoser och deras familjer får träffa både andra i liknande situation och experter på sjukdomen.

Samarbetet mellan Ågrenska och Barncancerfonden som påbörjades sedan 2006 har gett många barn och ungdomar som har eller har haft barncancer, deras syskon och föräldrar möjlighet att delta i olika temaveckor och vistelser. Ågrenska ligger vackert beläget på Lilla Amundön strax söder om Göteborg och har ett nationellt upptagningsområde.

På Ågrenska får alla deltagare möjligheten att öka sin kunskap om barncancersjukdomar, behandlingar och konsekvenserna av dessa i olika situationer, miljöer och sammanhang  för att bättre kunna hantera vardagen.

Programmet för varje vistelse skräddarsys utifrån temat, den specifika diagnosen och deltagarnas behov. Föreläsningar hålls av specialister och tillfälle för kunskapsöverföring, både mellan de professionella och de övriga deltagarna finns. Deltagare från tidigare vistelser beskriver att kombinationen av ökad kunskap och gemenskapen med andra i liknande situation, tillsammans med möjligheten att utbyta tankar och erfarenheter med personer som förstår, har varit extra betydelsefull. Ågrenskas vistelser är ett unikt tillfälle att få kunskap och insikt!

Barncancerfonden står för kostnaderna för resa och vistelse. Familjevistelserna bekostas delvis av hemlandstinget. För den medföljande personen från barnets skola bekostar Barncancerfonden kursavgiften för de två utbildningsdagarna (tisdag-onsdag) samt resa och logi. Detta gäller familjevistelserna.

Läs mer om Ågrenska och hur du bokar här!