styrelsen2020_1440X810px_(10).png

Styrelseuppdrag i Barncancerfonden Västra

Vill du vara med och utveckla Barncancerfonden som organisation och kämpa för alla barn och familjers rätt till ett likvärdigt stöd under och efter avslutad behandling? Som ledamot i föreningens styrelse får du bidra i arbetet på en strategisk nivå.

Barncancerfonden Västra är en ideell stödförening för familjer med barn som drabbas av cancer. Föreningen har cirka 1400 medlemsfamiljer och är en av sex föreningar i landet som tillsammans bildar Barncancerfonden. Inför verksamhetsåret 2022 söker nu valberedningen nya ledamöter som vill ansluta sig till nuvarande styrelse.

Styrelsens uppdrag

Föreningens styrelse har i uppdrag att ta hand om alla föreningens angelägenheter utifrån föreningens stadgar. Det innebär bland annat att bedriva stöd och kontaktverksamhet insamla medel för att bevaka barncancerdrabbades intressen, informera om barncancer. Som stöd i arbetet finns ett regionalt kansli.

Fokusområden 2022

Det strategiska styrelsearbetet inriktar sig för närvarande på att ytterligare stärka gemenskapen mellan föreningarna och Barncancerfondens riksförbund och verka för ett likvärdigt stöd till barncancerdrabbade i hela landet.

Föreningen vill därtill utveckla nya former för stöd och gemenskap mellan medlemmar samt på Barncancercentrum och hemsjukhus i regionen. 

När och var skall uppdraget utföras?

Du kommer delta på styrelsens möten som är på kvällstid cirka åtta gånger per år samt ingå i olika arbetsgrupper däremellan. Du blir även inbjuden till stormöten med riksförbund och övriga föreningar två till fyra gånger per år. Du kan vara bosatt i hela föreningens upptagningsområde då de flesta  möten går att delta i via länk. 

För att komma nära vår kärnverksamhet ser vi gärna att du medverkar vid en trivselkväll på Barncancercentrum någon gång per år eller vid någon av de familjeaktiviteter vi arrangerar.

Särskilda önskemål

Du skall vara medlem i föreningen. Du är en person som kan fatta beslut och fullföljer det du åtar dig. Du delar Barncancerfondens värdeord; mod, hopp och ansvar. Du har grundläggande kunskap i Officepaketet och är bekväm med att mötas och arbeta digitalt. 

Vi ser gärna intresseanmälningar från hela Barncancerfonden Västras upptagningsområde och eftersträvar en mångfald som avspeglar det samhälle vi lever i. 

Övrig information

Uppdraget är helt ideellt. Då vi har 90-konto och granskas föreningen av svensk insamlingskontroll behöver du som styrelsemedlem lämna in en soliditetsupplysning. Du behöver även uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister. Förenings kansli har anställd personal och bistår styrelsen i det löpande arbetet. Föreningen ersätter resor och ev. utlägg i samband med ditt engagemang.

Det finns en gruppolycksfallsförsäkring för volontärer samt en volontärpolicy.

Minimiåtagande

Vi förväntar oss att du deltar på minst 75 % av styrelsens möten och kan ställa upp på en mandatperiod på två år.

Intresserad av uppdraget?

Anmäl ditt intresse via detta formulär eller till valberedningens ordförande Fredrik Parenius på e-post fredrik.parenius@barncancerfonden.se